• Anasayfa
  • Eğitim
  • MEB, Tüm Öğrencilerin Sınıf Geçme Esaslarını Belirledi

MEB, Tüm Öğrencilerin Sınıf Geçme Esaslarını Belirledi

129
69
27
13
11
Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liseler için sınıf geçme yönetmeliğini belirledi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında, öğrencilerin çok büyük bir kısmı bir üst sınıfa geçebilecek. Ayrıca veliler isterlerse çocuklarına sınıf tekrarı yaptırabilecek.

Koronavirüs nedeniyle eğitime evlerinden devam eden öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan yeni kararla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 2 maddede değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de duyurulan karara göre “Olağanüstü Haller” başlıklı madde güncellendi. 

Yönetmelik değişikliğinde olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitim esasları, telafi eğitimleri ve olağanüstü hallerde eğitime ara verilmesi durumlarında sınıf geçme ve öğrenci başarısı değerlendirmesine ilişkin yeni esaslar kararlaştırıldı. Bu kapsamda; ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, deprem, sel, elverişsiz hava şartları gibi doğal afetlerle birlikte hastalık veya salgın gibi nedenlerle, Milli Eğitim Bakanlığı veya il ve ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirinin okullarda eğitim ve öğretime ara verme hakkı bulunacak. 

Öğrenciler, sınıf geçme puanına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmiş sayılacak

Eğitim ve öğretime ara verilen durumlarda sadece bir dönem puanının bulunması durumlarında dahi, sınıf geçme puanının altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın 4,5,6,7 ve 8’inci sınıflarda bulunan tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu noktada bir önceki döneme ait puanlar tüm yılsonu puanı olarak sayılacak. 

Yılsonu puanı; ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı hesaplamasında da kullanılacak. İlkokul 1,2 ve 3’üncü sınıflarda eğitim ve öğretimde bir önceki dönemdeki başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu noktada, ilkokullarda velilerin yazılı talebi doğrultusunda öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.  

Lise öğrencilerinin hepsi bir üst sınıfa geçecek

Liselerde ise öğrencilerin bir dönem puanına bakılacak. Bu puan kapsamında sınıf geçme şartını sağlayan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçecek. Sınıf geçme şartlarını sağlayamayan öğrenciler ise başarısız ders toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı kararı alınan öğrenciler ise bu kapsamda yer almayacak.

Mesleki ve teknik lisede okuyup işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrenciler ise, beceri sınavının yapılamaması durumunda; işletmedeki beceri, mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilecek. Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde gören öğrenciler de önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olması şartıyla bir üst sınıfa geçebilecek. 

Uzaktan eğitim dersleri puanlamaya tabi tutulmayacak

Resmi Gazete’de duyurulan karara göre yapılamayan derslerin telafisi için il ve ilçe eğitim müdürlükleri eğitim için gerekli önlemleri alacak. Okullara verilen sürede gerçekleştirilen tüm uzaktan eğitim dersleri herhangi bir puanlamaya tabi tutulmayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri, gerektiği durumlarda hafta sonları da dahil olmak üzere il ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından planlanarak yürütülecek. Bu telafi eğitimleri de puanla değerlendirilmeyecek.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/meb-sinif-gecme-esaslarini-belirledi-5800876/
129
69
27
13
11
Emoji İle Tepki Ver
129
69
27
13
11