2022'de Market Poşetlerine de Zam Gelebilir: Yeni Yılda Poşet Fiyatı Ne Kadar Olacak?

113
12
11
2
0
Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, paylaştığı yazıda düzenleme yürürlüğe girdiğinden beri 25 kuruşa satılan poşetlerin önümüzdeki yıl zamlanabileceğini açıkladı. Bu zamdan kaçınmaksa Cumhurbaşkanı kararı çıkmadığı sürece imkânsız duruyor.

2018 yılında Çevre Kanunu’na eklenen Ek Madde 13 ile plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, 1 Ocak 2019’da hayata geçti ve marketlerde önceden ücretsiz olarak alınabilen poşetler, bu tarihten itibaren tanesi 25 kuruştan satılmaya başladı.

Poşetlerin Bakanlık tarafından sabit olarak belirlenen 25 kuruşluk ücretse aradan geçen yıllara rağmen güncellenmedi. Peki poşet fiyatları, özellikle bu yıl yaşadığımız fiyat artışlarından etkilenerek artışa gidecek mi? Bu sorunun cevabı, Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafından verildi.

Poşet fiyatlarının artmasına neden olacak vergi:

poşet

Kendi bloğunda yazı paylaşan Ozan Bingöl, poşetlere verilen 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşunun “geri kazanım katılım payı” adı altında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na aktarılmaya başladığını belirtti. Kamuoyunda ‘poşet vergisi’ olarak isimlendirilen katılım payı, poşetten alınan ücret değişmese bile yıllar içinde değişiklik gösterdi. 25 kuruşluk poşetten

  • 2019’da 15 kuruş,
  • 2020’de 18 kuruş ve
  • 2021’de 19 kuruş geri kazanım katılım payı alındı.

Vergi artışına bakacak olursak, poşet ücretinin 25 kuruşta kalması mümkün mü?

poşet

2872 sayılı kanunun Ek 11. Maddesinde geri kazanım katılım payının Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit edilen ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmekte. Bununla birlikte yeniden değerlemeyle hesaplanan vergi oranının küsuratı, hesaplanan tutarın %5’ini aşmadığı takdirde dikkate alınmadığı ifade edilmekte. Vergi oranlarının küsuratsız bir şekilde belirlenmesinin nedeni de bu.

2021 yılında 25 kuruş poşet için hesaplanan geri kazanım katılım payı, bir önceki yıldan belirlenen değerleme oranı %9,11 kadar artırılmıştı. Böylece 2021 için belirlenen ve poşetten alınacak geri kazanım katılım payı 19,6398 olarak hesaplanmıştı. Küsurat, hesaplanan tutarın %5’ini aşmadığından dolayı çıkarıldı ve geriye 19 kaldı.

Önümüzdeki yıl için yapılan hesapsa, poşetin fiyatının artma ihtimali olduğunu gösteriyor. Ozan Bingöl’ün açıklamasına göre bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranı, önceki yıllara göre çok daha yüksek bir seviyede: %36,20. Bir önceki yıl üzerinden hesap yapıldığında, önümüzdeki dönemde poşetlerden alınacak geri kazanım katılım payı poşetin fiyatını da aşıyor:

  • 19 + (19 x %36,20) = 25,878 kuruş (küsurat çıkarıldığında 25 kuruş)

Poşet ücretinin bir de %18 KDV’si de hesaba katıldığında poşetten alınacak tutar, yalnızca vergiler hesaba alındığında 29,5 kuruşa yükseliyor. Bu da poşetin satış fiyatının 29,5 kuruştan aşağı olamayacağını gösteriyor. 

poşet

2872 sayılı kanunun aynı maddesinde “Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” ifadesi yer almakta. Bu da bu durumun ancak Cumhurbaşkanı yetkisiyle engellenebiliyor.

Peki poşet kaç kuruş olacak?

Cumhurbaşkanı, geri kazanım katılım payı hesabı ile ilgili yetkisini kullanmazsa poşetin vergisel taban fiyatı 29,5 kuruş olacak. Bunun üzerine poşetin maliyeti de eklendiğinde bir poşet, 35 ila 50 kuruş arasında bir fiyata sahip olabilir. Fakat Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılırsa poşetten alınan geri kazanım katılım payı miktarını düşer ve poşetin fiyatı 25 kuruşta sabit olmaya devam edebilir.

Kaynak : https://vergiyedair.com/2021/11/12/poseti-2022-yilinda-da-25-kurusa-alabilecek-miyiz/
113
12
11
2
0
Emoji İle Tepki Ver
113
12
11
2
0