Bir İş ya da Girişim Fikri Olanlar İçin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sağladığı Teşvik Programları Ne, Nasıl Başvurulur?

2
1
1
1
0
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik programları, iyi bir fikre veya sermayeye sahip girişimci ve yatırımcılar için birçok maddi desteği içerisinde barındırıyor. Peki bakanlığın sağladığı teşvik programları nelerdir, nasıl başvurulur ve şartları ne? Bu içeriğimizde yatırım teşvik sistemi, proje bazlı teşvik sistemi gibi çeşitli girişimlerde bakanlığın sağladığı maddi destekleri detaylarıyla inceledik ve merak edilen soruları yanıtladık.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik programları ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabilecek yatırımların önünün açılması amaçlanıyor. Bu maddi desteklere en küçüğünden en büyüğüne tüm girişimci veya yatırımcılar başvurabilir. Eğer siz de iyi bir fikre veya sermayeye sahipseniz bu teşvik programlarının detayları hakkındaki tüm bilgileri içeriğimizden edinebilirsiniz. Kim bilir belki de tutacağına inandığınız o iş fikri, teşvik programı başvurunuzun onaylanması ile gerçekleşebilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip konular öncelikli olmak üzere birçok projeye teşvik programları vasıtasıyla maddi destek sunuyor. Teşvik programları kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip konular öncelikli olmak üzere başvuru sahipi proje ve yatırımlar, vergi indirimi ve kâr payı desteği gibi farklı teşviklerle destekleniyor. Katma değerli ürünlerin üretiminin arttırılması, ithalatın azaltılması, savunma sanayi konusunda yerlileşmeye yardımcı olabilecek projeler gibi birçok konuda Türkiye’nin ekonomik kalkınması adına teşvik sistemleri bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye’deki ekonomik gelişimin ülkemizdeki daha az gelişmiş bölgelere yayılabilmesi için de teşvikler bulunuyor. Sağlanan tüm bu teşvikler kalkınma planları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Şimdi gelin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sunduğu bu teşvik programlarını detaylandıralım, şartları neler ve nasıl başvurulur gibi sorularınızı cevaplayalım. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği destek ve teşvik programları:

Yatırım Teşvik Sistemi ve Proje Bazlı Teşvik Sistemi olmak üzere iki tür teşvik sistemi bulunuyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu iki farklı sistemle farklı gelişmeler hedeflemekte. Hedeflenen gelişmelerin alanları birbirinden farklı olsa da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana hedefi ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak. Bu çerçevede bir fikriniz bulunuyorsa ve teşvik programlarının başvuru şartlarını karşılıyorsanız mutlaka başvuru yapmanızı öneriyoruz. 

Yatırım Teşvik Sistemi ve amacı 

Yatırım Teşvik Sistemi ve amacı 

Yatırım Teşvik Sistemi için herhangi bir fikrinizin olması bile şart değil. Küçük veya orta ölçekli bir yatırım yapabilecek sermayeye sahipseniz, bu teşvik sistemine başvurabilirsiniz. Eğer şartları karşılıyorsanız yatırımınız sonucunda oluşturacağınız işletmeye yer tahsisi, sigorta primi desteği, faiz veya kâr payı desteği, vergi indirimleri ve muafiyetleri gibi destekler sunulabiliyor. 

Bu teşvik sistemi ile cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması gibi birçok farklı gelişme hedefleniyor. Gelin kısa ve öz bir şekilde bakanlığın sunduğu önergelerle nasıl başvurulur gibi sorularınızı adım adım cevaplayalım.

Yatırım Teşvik Sistemi'ne nasıl başvurulur? 

Adım #1: Yetkilendirme

Yetkilendirme

Bu adım, kullanıcının yani uzmanların yatırımcı tarafından yetkilendirilmesi ve başvuru evraklarının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün KEP adresine gönderilmesinden oluşuyor. 

Adım #2: Yetkilendirme teyit e-postası 

Başvuran kişinin başvuru sırasında sunduğu evraklarda bulunan e-posta adresine yönlendirilen yetkilendirme teyit edilir

Adım #3: Kullanıcının yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi 

Kullanıcının yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi

Bu aşamada yetkilendirilen kullanıcının, E-TUYS üzerinden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu’ndaki adımları takip ederek kullanıcı bilgilerini güncellemesi ve güncellenen bilgilerin bakanlığın onayına sunulması gerekiyor.

Adım #4: Yatırımcı bilgilerinin onaylanması 

Başvuruya devam edebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kullanıcının güncellenen yatırımcı bilgilerinin onaylanması gerekiyor. Kullanıcılar, bu onayı aldıktan sonra başvuru sürecine devam edebilirler. 

Adım #5: E-TUYS yani Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden teşvik belgesi müracaatı 

Son olarak yeni Teşvik Belgesi müracaatının yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Teşvik Belgesi Kılavuzu’ndaki adımların izlenerek gerçekleştirilmesi ve tüm başvurunun bakanlığın onayına sunulması ile başvuru süreci sona ermiş oluyor. 

Yatırım Teşvik Sistemi başvuru şartları: 

Yatırım Teşvik Sistemi başvuru şartları

Yatırım Teşvik Sistemi’ne başvuru yapabilmek için belirlenen bölgelere göre değişen azami tutarlardan yüksek bir sermayeyle yatırım yapmalısınız. Bölgeler ile ilgili tüm detaylara bakanlığın resmî sitesinden ulaşabilirsiniz. Başvuru sayısının fazla olması teşvik başvurularındaki rekabeti arttırıyor dolayısıyla umudunuzu zeledemek istememekle beraber başvurunuzun reddedilmesi olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve amacı 

Proje Bazlı Yatırım Sistemi ve amacı

  • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde ise 1,5 milyon TL’dir. 
  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 1,5 milyon TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için bakanlık tarafından ayrı ayrı belirlenmiştir. 
  • Stratejik Yatırımlar için ise asgari yatırım tutarı tüm bölgeler için sabit 50 milyon TL’dir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, Türkiye’nin günümüzdeki veya gelecekte oluşabilecek kritik ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yardımcı olabilecek, dışa bağımlılığını azaltacak, inovasyonu ve katma değerli üretimi artıracak projeleri desteklemeyi amaçlıyor. 

Bu teşvik paketi kapsamında yatırımcı şirketlere; vergisel destekler, istihdam, finansman ve yatırım yeri ile ilgili destekler sunuluyor. Ayrıca projelere göre bakanlık tarafından kamu alım garantisi sağlanıyor. Şimdi gelin Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne nasıl başvurulur adım adım inceleyelim.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne nasıl başvurulur?

Adım #1: Yatırımcı firma ve proje bilgileri 

Yatırımcı firma ve proje bilgileri

Yatırım yaparak Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden yararlanmak isteyen şirketler, başvurularında ilk olarak firmalarının bilgilerine ve projelerinin detaylarına yer vermeli. Başvuran yatırımcı şirketin bilançosu gibi birçok bilginin bu kısımda yer alması gerekiyor. 

Adım #2: Yatırımın fizibilitesi 

Yatırım ile ilgili hali hazırda bulunan maddi altyapının fizibilitesinin hazırlanması başvuru için en önemli aşama. Bakanlık; bu fizibilitenin içerisinde şirketlerin yatırımının geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki durumunun, şirketlerin yapısı ile ele alınarak sunulmasını istiyor. 

Adım #3: Etki analizi raporu 

Başvuran şirketlerin, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden yararlanmadan önce bu teşviklerin etkilerinin ön izlenerek analizini raporlaması gerekiyor. Böylece yatırımların potansiyeli önceden görülebiliyor. 

Adım #4: Yatırıma sağlanması istenilen destekler ile gerekçelerinin raporlanması 

Gerekçelerin raporlanması

Bakanlık, başvuru yapan şirketlerden sistem içerisindeki hangi teşviklerden yararlanılmasının daha çok katkı sağlayacağını tespit etmelerini ve şirketlerin bu tespitleri gerekçeleri ile raporlamasını istiyor. Böylece katkı sağlayacağı düşünülen teşviğin alınması ihtimali daha da artmış oluyor. 

Adım #5: Hazırlanan belge ve raporların Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne sunulması 

Hazırlanan belge ve raporların sunulması

Diğer sistemde de olduğu gibi bu teşvik paketinde de hazırlanan belge ve raporların Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi’ne (E-TUYS) işlenerek Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne sunulması gerekiyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra geriye bakanlığın başvuruyu değerlendirmesini beklemek kalıyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi başvuru şartları:

Proje Bazlı Teşvik Sistemi başvuru şartları

  • Program için gereken asgari yatırım tutarı 50 milyon TL.
  • Şirketler başvuru yapabilmek için bakanlığın çağrısını beklemeli. Eğer şirketler 500 milyon TL ve üzeri bir yatırıma sahiplerse çağrıyı beklemeksizin bakanlığın davetiyle sisteme başvurabilirler.

Proje Teşvik Sistemi, Yatırım Teşvik Sistemi’nden daha büyük ölçekli bir paket. Yatırım Teşvik Sistemi’ne dahil olabilmek için Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına küçük çaplı bir sermaye ile katkı sağlayabilmek yeterli olabiliyorken Proje Teşvik Sistemi’nde bu söz konusu değil. Proje Teşvik Sistemi, Türkiye’nin kritik ekonomik ihtiyaçları ve stratejilerine katkı sağlayabilecek büyük sermayeye sahip yatırımcılar için daha uygun bir teşvik paketi. İçerik hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın!

2
1
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
1
1
0