Türk Halkına 'Sizce Çalışkan mısınız?' Diye Soruldu: Cevaplar Cinsiyet ve Yaş Farklılıklarını Ortaya Koyuyor

18
4
2
2
1
Türklerin kendilerini ne kadar çalışkan gördüğünün araştırıldığı bir araştırmada ilgi çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre Türklerin yüzde 80'inin çalışkan olduğunu düşünmesi dikkat çekti.

Areda Survey tarafından gerçekleştirilen ve insanların kendilerini çalışkanlık bakımından nasıl gördüklerini inceleyen bir ankette oldukça ilginç sonuçlar elde edildi. Türkiye çapında 2000 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada elde edilen verilere göre Türkiye halkının büyük bir kısmının kendisini ‘çalışkan’ veya ‘çok çalışkan' olarak tanımladığı ortaya çıktı. 

Bununla birlikte araştırmada cinsiyetler ve yaşlar arası dağılıma dair sonuçlar da elde edildi. Araştırmada kadınların erkeklerden, yaşlıların ise gençlerden daha çalışkan olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. 

Kadınlar erkeklerden, yaşlılar ise gençlerden daha çalışkan olduğunu düşünüyor

iş

Katılımcılara “Kendinizi çalışkanlık bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz? “ sorusunun yönlendirildiği ankette yüzde 60,4 kendisini çalışkan ve yüzde 19,6’sı da çok çalışkan olduğu cevabını verirken, kendisini çalışkan olarak tanımlayanların yüzde 62,6’sının ise kadınlar olduğu tespit edildi. 

Bununla birlikte kendisini çalışkan olarak tanımlayan gençlerin oranı yüzde 49,1 olarak önce çıkarken, bu oran 35-54 yaş aralığında yüzde 67 olarak öne çıktı. Bu sonuçtan hareketle ankette yer alan daha ileri yaşlardaki katılımcıların, yaşam tarzı ve çalışma süresi açısından kendilerine gençlere kıyasla daha fazla çalışkan olarak gördüğü sonucuna ulaşıldı. 

Türkiye'de çalışma saatlerinin dışında çalışıyor

iş

Bunun dışında ankette katılımcılara “Siz uğraştığınız meslek veya işle ilgili olarak günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? “ sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 42,3’ünün gün içerisinde 8 ila 10 saat arasında çalıştığını belirttiği araştırmada, yüzde 22,7’lik bir kısım da günde 11 saatten fazla süreyle çalıştığını ifade etti. Bu sonuç ışığında ise Türkiye’de resmi çalışma saatlerinin dışında çalışma durumunun söz konusu olduğu sonucuna varıldı 

Öte yandan yüzde 49,9’luk bir oranla erkeklerin, kadınlara kıyasla daha fazla günlük çalışma temposuna sahip olduğu anlaşıldı. Yaş açısından bakıldığında ise gençlerin orta ve ileri yaştaki kişilerden günlük olarak daha uzun çalışma temposuna sahip olması dikkat çekti. 

Araştırmada ayrıca çok çalışmanın hangi sosyolojik değeri taşıdığına da bakıldı. Buna göre katılımcıların yüzde 42,8’i çok çalışmanın sonucunda maddi durumunun iyileştirilmesini amaçladığını ifade ederken, yüzde 38,5’lik bir kısımda çok çalışmanın kişinin kendisinden çok ülke çıkarına yönelik bir hizmet olduğunu düşündüğünü belirtti. 

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/arastirma-turk-halkinin-yuzde-80-i-kendisini-caliskan-goruyor,1020494
18
4
2
2
1
Emoji İle Tepki Ver
18
4
2
2
1