Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanları İçin 5 'Müjde' Açıkladı: "Ülkenin Hekimlere Vefa Borcu Var"

114
24
13
1
0
14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları için 5 müjde açıkladı. Erdoğan, özel sektör ve yurt dışına göç eden çalışanlar hakkında da yeni açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de sağlık sektöründeki sorunlar uzun süredir tartışılmaya devam ederken sağlık çalışanları, çalışma şartları ve ücretleri nedeniyle devlet bünyesinden ayrılmaya başlamışlardı. Görevine devam eden ve haftalardır çeşitli grevlere imza atan sağlık çalışanları, son olarak 14 – 15 Mart tarihlerinde grev yapacaklarını açıklarken bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir açıklama bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çalışma şartlarından şikâyet ederek ayrılan doktorlar için “Gidiyorlarsa gitsinler” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama büyük yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı, bugün 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu ve “Bu ülkenin hekimlere hem ihtiyacı vardır hem de vefa borcu vardır.” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına ücret artışı açıklamasına da yer verdiği açıklamaları şu şekildeydi:

“Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır.”

erdoğan

"Esasen ülkemizdeki hemen her bireyin hafızasında bilgisi ve davranışıyla üzerine unutulmaz etkiler bırakılmış daima şükranla yad ettiğimiz bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. "

“Gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir”

"Biz ülkemizin büyük fedakarlıklar ve sabırla yetiştirdiği her bir hekiminden azami derecede istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı siyasette iş dünyasında tıpkı diğer pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Çünkü dünyada bizim kadar büyük potansiyeli olan dolayısıyla her meslekten insana bizim kadar parlak bir gelecek vadeden pek az ülke vardır. Önüne serilen imkanlar ne olursa olsun tercihini kamuda veya özel sektörde kendi halkına hizmet etme yönünde kullanan tüm hekimlerimize şahsım milletim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum."

İlk müjde, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar hakkında

"İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenlemedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri dolayısıyla veya sırasında yapılan kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok uygulayıcı hâkim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olunca artırılıyor."

İkinci müjde: Mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak

"İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek.  Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecektir. Mesleki sorumluluk kurulu kararlarından dolayı idari ve mali, açıdan mesul tutulamayacaktır. Böylece sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz."

Üçüncü müjde: Sağlık çalışanlarında ücret düzenlemesi

"Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgili. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve maliye haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıkların tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi döner sermayeden ödemeye yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde de artış yapılacaktır."

Dördüncü müjde: Ücretteki iyileştirme emekliliğe de yansıyacak

"Dördüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmelerin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimiz bordroya tabii ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacak olmalarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır.

Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizdir. Onların da temel ücretlerinde artış yapılacaktır."

114
24
13
1
0
Emoji İle Tepki Ver
114
24
13
1
0