• Anasayfa
  • Eğitim
  • PISA Başarısını Artırmak İçin Seçilmiş Okullarla Çalışılıyor

MEB’in PISA Başarısını Yükseltmek İçin Seçilmiş Okullarla Çalıştığı Ortaya Çıktı

51
43
4
4
2
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasında Türkiye’nin sırasının yükseltilmesi amacıyla seçilmiş okullar belirlenerek özel olarak hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başarının bu çalışmadan sonra mutlaka artacağını açıkladı.

PISA araştırması, ülkelerin eğitim sisteminin durumunu ortaya koyuyor ve uluslararası düzeyde kaliteli insan gücünün konumunu belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 PISA’da öğrenci puanlarının artması için çalışmalara 2012 yılından başladığı biliniyor. MEB’in yaptığı çalışmalar arasında, sınavlara hazırlık sürecinde olan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma salonu, ek ders, bilgisayar, internet erişimi gibi imkânlar sağlamak yer alıyor.

MEB’in, öğrencilere PISA’nın milli görev olarak anlatılması ve araştırmaya katılacak öğretmen ve öğrenciler için teşvikler hazırlanması talimatı verdiği de açıklandı. Kaynaklara göre MEB’in gelecek PISA araştırması için Türkiye’nin başarısının artacağına olan inancı tam.

2018’de tamamlanan son araştırma için çalışmalar 2012’de başladı:

meb

MEB’den gelen raporlara göre 2012 PISA sonuçlarının ardından öğrencilerin puanlarının yükseltilmesi için harekete geçildi ve 2018 yılı için hedef belirlenip üç aşama oluşturuldu. Hazırlık aşamasında; ’çerçeve programların güncellenmesi’, ‘soru seçimi,’ ‘örneklem seçimi’ ve ’pilot uygulama hazırlıkları’ başlıkları, Pilot Uygulama döneminde; ’pilot uygulamanın yapılması’, ‘pilot uygulamasının değerlendirilmesi’, ‘soruların analizinin yapılması’ başlıkları, Nihai Uygulama döneminde ise ’analiz sonucuna göre soru seçimi’, ‘nihai uygulama için örneklem seçimi’, ‘uygulamanın yapılması ve değerlendirilmesi’ başlıkları yer aldı.

2015 araştırmasında Türkiye 12 yıl geriye gitti:

PISA

2015 araştırmasında Türkiye’nin 12 yıl geriye gitmesinin ardından MEB, konuyla ilgili çalışmalarını hızlandırarak araştırmanın yapılacağı okullarda seçilecek öğrencilere yönelik ek hazırlıklar başlattı. PISA 2018’in nihai uygulaması öncesinde MEB, taşra teşkilatını harekete geçirdi ve araştırma öncesinde uygulamaya katılacak okul müdürleri için bilgilendirme çalışması yürüttü. Seçilen okullarda Matematik, Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Bakanlık, araştırmaya katılacak öğrencilerin de önce farkındalık düzeylerinin artırılmasını, sınava katılım ve motivasyonları için de okullarda gerekli tedbirler alınmasını istedi. Ayrıca düzenlenecek her türlü toplantı ve seminerde PISA’dan bahsedilmesi istendi. Araştırmaya katılacak okullarda müfredatın yanı sıra öğretmenlerin PISA’da yayınlanmış sorular üzerinde çalışması ve soruların derslerde öğrencilerle paylaşılması talimatı verildi.

MEB, çalışmalar sonunda başarının artacağına inanıyor:

meb

PISA’daki başarıyı artırmak için birçok ülkede birbirinden farklı çalışmalar yürütüldüğünü belirten yetkililer, “Türkiye’de süreç, çocukların alışık olmadıkları açık uçlu sorular ve PISA araçlarına öğrencilerin alıştırılması yününde işliyor. Önümüzdeki araştırmalarda Türkiye’nin başarısı artarak devam edeceksözleriyle beklentilerinin büyüklüğünü doğrulamış oldu.

PISA ne anlama geliyor?

eğitim

İlk olarak 1997 yılında geliştirilip 2000 yılında uygulanan PISA (Programme for International Student Assessment), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin üç yıllık aralıkla ve 15 yaş grubu öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan bir tarama araştırması ve asıl amacı, ülkelerin eğitim sistemlerinin durumunu ortaya koymak. Üç yılda bir tekrarlanan araştırmaya Türkiye ilk defa 2003 yılında dâhil oldu.

Son 3 araştırmada Türkiye’nin durumu:

  • 2012 PISA: 57 ilden seçilen 170 ilk ve ortaöğretim okulunda 5.200 öğrenciye test uygulandı. Türkiye, araştırmaya katılan 65 ülke arasında 43. sırada, 34 OECD ülkesi arasından da 31. sırada yer aldı.
  • 2015 PISA: Araştırmaya 5.895 öğrenci katıldı. Matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında Türkiye’nin puanları 12 yılın en düşük seviyesini gördü.
  • 2018 PISA: 186 farklı okuldan 6.890 öğrenci katıldı. Türkiye, her alanda ortalamanın altında kalmasına rağmen 2015 yılına göre puanlarını artırdı. Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran ülke olmayı başardı.
Kaynak : https://www.independentturkish.com/node/125216/haber/meb-pisadaki-ba%C5%9Far%C4%B1y%C4%B1-y%C3%BCkseltmek-i%C3%A7in-se%C3%A7ilmi%C5%9F-okullarda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-ba%C5%9Flatt%C4%B1
51
43
4
4
2
Emoji İle Tepki Ver
51
43
4
4
2