İçişleri Bakanlığı, 6 Ülkeden Gelen Uçuşların Durdurulduğu Yeni Bir Genelge Yayımladı

54
6
3
1
0
İçişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı genelgeyle 6 ülkeden Türkiye’ye gelecek uçuşların 1 Temmuz’dan itibaren durdurulacağını duyurdu. Ayrıca riskli 4 ülkeden gelen yolculardan azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu istenecek.

Geçtiğimiz gün 1 Temmuz’dan itibaren izlenecek pandemi kurallarıyla ilgili bir genelge yayınlanmıştı. Yasakları minimuma indiren genelgede belli ülkelerden gelenlerin karantina zorunluluğu kaldırılmış, bazı ülkelerden gelenlerin ise karantina süresi azaltılmıştı. Bugün yayınlanan yeni bir genelgeye göre bu kararların bir kısmı geri alındı. Yeni bir açıklamaya kadar havaalanlarından Türkiye’ye 6 ülkeden yolcu alınmayacak.

İçişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı genelgeyle 6 ülkeden uçuşların durdurulduğunu ve bazı ülkelerden gelen yolculara PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Alınan kararla yeni endişe kaynağı olan ‘delta’ varyantının uzak tutulması amaçlanacak.

Diğer ülkelerden gelenlere aşı ya da virüsü atlatmış olma zorunluluğu getirildi

genelge

1 Temmuz’dan itibaren vatandaşı sabırsızlandıran birçok yasağın kaldırılması, turizmde hareketlenmeye yol açacak. Ancak şu anda risk teşkil eden bir varyantın gittikçe yayılması söz konusu. Ayrıca vaka sayılarındaki azalma durmuş durumda. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı, en çok risk teşkil eden ülkelerden alınacak yolcular için yeni düzenlemeler getirdi. Yayınlanan genelgeye göre 1 Temmuz’dan itibaren Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar; yeni bir açıklamaya kadar durdurulacak. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen yolculardan ise girişten en çok 72 saat önce yaptırılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Yasaklı ülkelerden doğrudan gelmeyip, son 14 gün içinde buralarda bulunanlara 14 günlük zorunlu karantina uygulanacak. Sürecin sonunda PCR testi negatif çıkanlar, ülkeye giriş yapabilecek. Bahsedilen ülkelerin dışındaki ülkelerden gelen yolcuların ise en az 14 gün önce aşı yaptırdığına ya da son 6 ay içinde COVID-19 taşıyıp atlatmış olduğuna dair belge getirmesi gerekecek. 

Bugün yayınlanan genelgenin tamamı:

1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

2. Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak olup karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek.

3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka’da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.

4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

5. Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

6. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek.
Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek.Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak.Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak.
Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak.

7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

8. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlardan;
8.1- Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecek.

8.2- Yukarıdaki madde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

8.3- Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden ve izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlara yaz ayları boyunca yaşanabilecek yoğunlaşma göz önünde bulundurularak Edirne ve Kırklareli illerimizde bulunan kara ve demiryolu sınır kapılarımızla sınırlı olacak şekilde; 8.1 maddesinde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımızın temel bilgilerine (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilecek.

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecek.

Belirtilen tedbire ilişkin vali/kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararlar alınacak.

Kaynak : https://www.indyturk.com/node/380401/haber/%E2%80%9Cgiri%C5%9F-tedbirleri%E2%80%9D-genelgesi-6-%C3%BClkeden-u%C3%A7u%C5%9Flar-durduruldu
54
6
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
54
6
3
1
0