Bastırılmış Duygular ve Cinselliğe Yönelik Benzersiz Teorilerin Babası Sigmund Freud Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve En Önemli Eserleri

2
2
2
1
0
Psikanalizin babası olarak bilinen Sigmund Freud, bütün çalışmalarında bilinç kavramı üzerinde durmuş ve bu bağlamda özellikle cinsellik konusunda benzersiz teoriler geliştirmiştir. Gelin Sigmund Freud kimdir yakından bakalım ve mutlaka okumanız gereken kitaplarından bazılarını görelim.

İnsan zihni üzerinde çalışmalar yapan bir bilim olan psikolojinin pek çok farklı alt dalı vardır. İşte bu dallardan bir tanesi olan psikanaliz, Sigmund Freud tarafından kurulmuştur. Hasta ve uzman arasındaki diyaloglar ile sorunların çözümüne odaklanan psikanaliz sisteminde Sigmund Freud’a göre hastanın bilinç dışına ittikleri gün yüzüne çıkıyor ve aslında bunlar, hastanın en gerçek hali oluyor. 

Sigmund Freud, özellikle cinsellik kavramı üzerinde durmuş ve bunun çocukluk dönemi ile birlikte insan zihni üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bastırılmış duygular, rüyalar ve benzeri kavramlar üzerinden oldukça radikal tespitler yapan Sigmund Freud kimdir gelin biraz daha yakından bakalım ve çalışmalarını anlamak için mutlaka okumanız gereken kitaplarından bazılarını görelim.

Bizi biz yapan şeyin bilinç dışımız olduğunu söyleyen adam; Sigmund Freud kimdir?

Sigmund Freud

Tam adıyla Sigismund Schlomo Freud, 6 Mayıs 1856 tarihinde Avusturya İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan Moravya bölgesinde Aşkenaz Yahudisi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 1881 yılında tıp doktoru, 1885 yılında doçent, 1902 yılında ise profesör oldu. Hem bu dönemde hem de sonrasında Viyana’da pek çok önemli klinik çalışmaya imza attı. 

Serbest çağrışım ve çözümleme aktarımı gibi yöntemler kullanarak psikanaliz kuramını oluşturdu. Oidipus kompleksi kavramında cinsellik ve çocukluk süreçlerini bir arada değerlendirdi. Rüyaların, bilinç dışımızın bir dışa vurumu olduğunu söyledi. İd, ego, süper ego gibi kavramların yanı sıra libido kavramını ortaya attı. 

Hayatının ileriki dönemlerinde din ve kültür çalışmaları da yapan Sigmund Freud’un düşünceleri hem döneminde hem de bugün tartışılmaya devam etmektedir. Kendisi Nazi tehdidi nedeniyle 1939 yılında İngiltere’ye yerleşerek sürgün hayatı yaşamaya başladı ve aynı yılın 23 Eylül günü burada hayatını kaybetti. 

Mutlaka okumanız gereken Sigmund Freud kitaplarından bazıları:

  • Totem ve Tabu
  • Küçük Hans
  • Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir
  • Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi
  • Uygarlığın Huzursuzluğu
  • Rüyaların Yorumu
  • Cinsellik Üzerine
  • Ego ve İd
  • Günlük Yaşamın Psikopatolojisi
  • Bir Genç Kızın Günlüğü

Vahşilerin kuralları: Totem ve Tabu

Totem ve Tabu

Sigmund Freud tarafından insanların uykusunu kaçıracak bir eser olan tanımlanan Totem ve Tabu, yine kendisinin tanımıyla ilkel toplumlar ve vahşiler için önemli olan obsesif yasakları konu alıyor. Eser boyunca evrimsel süreçte ortaya çıkan katı kurallar inceleniyor ve aslında bunların bir şekilde benzerlik taşıdığı ve travmatik olaylar sonrası ortaya çıktığı anlatılıyor.

Totem ve Tabu kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Bir çocuğun fobi gelişimi: Küçük Hans

Küçük Hans

Beş Yaşında Bir Oğlanın Fobi Analizi alt başlığını taşıyan Küçük Hans, psikanaliz dünyasının en önemli eserlerinden bir tanesi olarak kabul edilir. Sigmund Freud bu eserinde pek çok tabuyu yıkarak çocuk cinselliği kavramına odaklanıyor. Eser boyunca beş yaşında bir erkek çocuğun fobilerinin aile ilişkilerine bağlı olarak nasıl oluştuğunun detaylarını okuyoruz. 

Küçük Hans kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

İnsan ruhuna dokunuyor: Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir

Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir

Sigmund Freud, Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir eserinde insanın çok ama çok derinine inerek ruhuna dokunuyor. Daha önce hiçbir psikolog tarafından bu kadar detaylı incelenmemiş olan insan bilinci, Freud tarafından bir adım ileri gidilerek bilinç dışı ile birlikte değerlendiriliyor ve elbette bunun en büyük kanıtı olarak da bastırılmış duyguların ortaya çıktığı rüyalar görülüyor.

Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Toplumların sorunları: Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi

Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi

Psikoloji bilimi ya insana odaklıdır ya da topluma. Sigmund Freud ise Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi adlı eserinde farklı gibi görünen bu iki yapıyı bir arada inceliyor. Ego, kolektif ruhsal yaşam, çelişki, yapay kitle, ego gibi pek çok farklı kavram incelenirken Freud’dan başka kimsede kolay kolay göremeyeceğimiz cesur bir yaklaşım ile karşılaşıyoruz. 

Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Hayvan medeniyeti: Uygarlığın Huzursuzluğu

Uygarlığın Huzursuzluğu

Sigmund Freud, bu eserde tamamen bireyin zihinsel dünyasına yolculuk için kullanılan bir yöntem olan psikanalizin aslında toplumların sorunlarını da çözebileceğini gösteriyor. Hayvansal dürtülere sahip bir varlık olan insanın aynı zamanda ne olursa olsun uygarlıktan vazgeçemiyor olması, Freud’a göre uygarlığın huzursuzluğundan başka bir sonuca çıkamaz. 

Uygarlığın Huzursuzluğu kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Duygular ve zihin: Rüyaların Yorumu

Rüyaların Yorumu

Sigmund Freud’un Oedipus kompleksinden ilk kez bahsettiği eser olan Rüyaların Yorumu, rüyaların doğasına sert bir iniş yapıyor. Eser boyunca hem Freud’un kendi rüyaları hem de hastalarının rüyaları inceleniyor. Bunların kaynağına inilerek duygularımızla ve zihnimizle nasıl bir bağları olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. 

Rüyaların Yorumu kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Devrim yaratan eser: Cinsellik Üzerine

Cinsellik Üzerine

Cinsellik Üzerine adlı eser, Sigmund Freud’un dönemine karşı yaptığı bir tür başkaldırıdır. Çünkü cinsellik alanında yapılan her türlü çalışma küçümseniyordu, ta ki Freud’a kadar. Freud bu eserinde cinselliğin çocukluk çağlarından başlayan bir süreç olduğunu söyleyerek o dönemden yetişkinliğe kadar nasıl bir değişim geçirdiğini inceliyor.

Cinsellik Üzerine kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Detaylı bir inceleme: Ego ve İd

Ego ve İd

Sigmund Freud tarafından ortaya atılan en önemli kavramlar olan id, ego ve süper ego; Ego ve İd adlı bu eserde derinlemesine inceleniyor. Oedipus kompleksi merkezinde bilinç, bilinç dışı, vicdan gibi kavramlar üzerinden bir sarmal oluşturan Freud alıyor sazı eline ve çocukluktan başlayan bu süreci en ince detayına kadar incelemeye başlıyor. 

Ego ve İd kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Freud’u herkesin tanımasını sağladı: Günlük Yaşamın Psikopatolojisi

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi olmasa belki Sigmund Freud bu kadar popüler bir isim olmazdı çünkü bu eserinde sıkıcı bilimsel terimlere boğmadan insanlara günlük hayatları üzerinden örnekler veriyor. Dil sürçmesi ve yazım hatası gibi çoğu zaman görmezden geldiğimiz küçük detaylara odaklanan Freud, aslında bunların bilinç dışının bir yansıması olduğunu söylüyor.

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Gerçek olaylar incelendi: Bir Genç Kızın Günlüğü

Bir Genç Kızın Günlüğü

Bir Genç Kızın Günlüğü adlı eserinde Sigmund Freud, oldukça ses getiren bir ruh çözümlemesi yapıyor. Eserde gerçekten de bir kız çocuğunun günlüğü ele alınıyor. Dönemsel tahliler üzerinden yapılan psikanaliz incelemeleri ile bir genç kızın yaşadıkları okuyucuya bir gelişim süreci olarak sunuluyor. 

Bir Genç Kızın Günlüğü kitabını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Psikanalizin babası olarak kabul edilen ve her söylediği bugün bile tartışılan Sigmund Freud kimdir sorusunu yanıtlayarak okumanız gereken kitaplarından bazılarını listeledik. Sigmund Freud hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

#işbirliği

2
2
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
2
2
2
1
0