A101'in Yöneticileri, Türkiye'nin İlk Dijital Perakende Bankasını Resmen Kurdu

55
11
8
7
2
A101 ve çatı şirket Aydın Holding'in yönetim ekibi, Türkiye'de yeni bir katılım bankası kurmak üzere izin almıştı. Yaklaşık 8 ay sonra bankanın faaliyetlerine de izin verildi.

Ağustos 2022'de yeni bir katılım bankasının haberi verilmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, A101’in ve Turgut Aydın Holding’in yönetici isimlerinin dijital katılım bankası kurma başvurusunu onaylamıştı.

Bankanın adı T.O.M. Katılım Bankası olarak açıklanmış, kuruluş sermayesinin 1 milyar 500 milyon TL olduğu paylaşılmıştı. Bugün, bankanın faaliyetine başlaması resmen onaylandı.

GÜNCELLEME: Bankaya faaliyet izni verildi

31 Mart tarihli Resmî Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararında, T.O.M. Katılım Bankası'nın faaliyetlerine izin verildiği açıklandı. Paylaşılan açıklama şu şekildeydi:

"5111 sayılı Bankacılık Kanununun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Model Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.08.2022 tarih ve 10282 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Katılım bankası nedir?

Aralarına son olarak T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.’nin katıldığı katılım bankaları, tüm bankacılık faaliyetlerini faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriyor. İslam dinine dayalı bir şekilde faaliyet gösteren bu bankalar, faiz içeren, spekülatif ve yüksek risk barındıran işlemleri prensiplerine kabul etmiyor. Bununla birlikte alkollü içecek, şans oyunları, silah ve tütün ürünleri gibi toplum için zararlı bulunan konularda bankacılık işlemi yapılmasına izin vermiyor.

Katılım bankaları, bir malın peşin ya da vadeli satımından doğan kazanç olan ‘kârı baz alıyor ve kâr-zarar esasına dayalı olarak faaliyet gösteriyor. Müşteriye ödenecek kâr payı, havuzda toplanan fonların kullandırılması sonucunda doğan kârdan ödeniyor.

BDDK’nın bankaya kuruluş izni verdiği açıklaması:

bddk

“Kurul Başkanlığının 03.08.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.08.2022 tarih ve E-43890421-101.01.01-57318 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliği (Dijital Banka Yönetmeliği) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 inci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ahmet Yaşar AYDIN, Ali Taha AYDIN, Can ERSÖZ, Erhan BOSTAN ve Tolga AKAR tarafından Türkiye’de 1.500.000.000 TL sermayeli “T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”

Bankanın kurucu ortakları, Ahmet Yaşar Aydın (A101 Yönetim Kurulu Başkanı), Can Ersöz (Turgut Aydın Holding CFO’su), Erhan Bostan (eski A101 CEO’su), Tolga Akar ve Ali Taha Aydın isimlerinden oluşuyor.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230331-8.pdf
55
11
8
7
2
Emoji İle Tepki Ver
55
11
8
7
2