Hristiyanı da Var Musevisi de: Kaç Farklı Türk Topluluğu Olduğunu Öğrenince "Bu Kadar Çok Olduğunu Bilmiyordum" Diyeceksiniz

34
4
1
1
0
Dünyanın dört bir yanında sayısını bile tahmin edemeyeceğimiz kadar çok Türk var. Özellikle 21. yüzyılda Türk halkları için kullanılan genel bir ifade var: Türk dünyası. Çok geniş bir coğrafyayı kapsayan Türk dünyasının en batısında Kosova, Karadağ, en doğusunda da Moğolistan yer alıyor.

Aslında bu kavram, tüm Türk halklarını kapsayan bir kavramdır. Bazı araştırmacılar bu kavramı Türkistan olarak da kullanıyor. Bu, sadece bağımsız Türk halklarını değil; aynı zamanda özerk cumhuriyetleri ve Türk topluluklarını da kapsıyor.

Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Rusya-Sibirya, Orta Doğu, İran ve Balkanlar’da yayılan Türk halkları ve devletlerine gelin yakından bakalım.

Orta Asya – Batı Türkistan’da yaşayan Türklerin başında Türkmenler geliyor. Çoğunlukla Türkmenistan’da yaşayan Müslüman bir halktır.

türkmenler

Özbekler, Harezm bölgesinden Fergana’ya kadar uzanan bölgede yaşayan, Orta Asya’nın en kalabalık Müslüman Türk halkıdır.

özbekistan kızı

Çin ve Arap kaynaklarında renkli gözlü, kızıl saçlı veya sarışın olarak geçen Kırgızlar, en eski Türk halklarındandır.

kırgız halkı

Kazaklar, Kazakistan'da yaşayan ve Kıpçaklar, Nogaylar gibi boyların birleşimi ile ortaya çıkmış bir Türk halkıdır. 

kazak türkü

Karakalpaklar, Kıpçak boyundan geliyorlar. Günümüzde Özbekistan sınırları içinde özerk bir cumhuriyettir.

karakalpak türkleri

Çoğumuzun dahil olduğu Türkiye Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan Türk halkıdır.

oğuz türkleri

Azerbaycan Türkleri, Kafkasya ve İran platosu arasında yaşayan ve Anadolu Türklerinden sonra en çok nüfusa sahip olan gruptur.

azerbaycan türkleri

Karaçaylar, çoğunluğunun Rusya’da bulunan Karaçay-Çerkesya’da yaşadığı bilinen Türk halkıdır.

karaçay ailesi

Balkarlar, Rusya içindeki Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti'nde yaşayan, %70’inin Müslüman olduğu bir Türk halkıdır.

balkarlar

Nogaylar, Cengiz Han soyundan gelen Müslüman Türk Tatarlardır.

nogay türkleri

Ahıska Türkleri, Gürcistan’ın güneyinde bulunan Kıpçak Türkleridir.

ahıska türkleri

Karaylar, Orta ve Doğu Avrupa’da bulunan Musevi Kırım Türk topluluğudur.

karai türkleri

Uygurlar, Orta ve Doğu Asya'dan gelen Müslüman Türk azınlık etnik grubudur.

uygur türkü

Salarlar, Çin Türkmenleri olarak da biliniyor. Sarı Irmak yakınlarında, Çinghay ve Kansu eyaletlerinde yaşarlar.

salarlar

Yugurlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmî olarak tanıdığı etnik gruplardan Türk-Moğol halkıdır.

yugurlar

Tatarlar, Moğol İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra, batıya gelerek Altınordu Devleti'ni kurdular. Türklerin Kıpçak boyundan geldikleri bilinir.

tatarlar

Başkurtlar, Rusya’ya özgü Kıpçak Türk grubudur. Badzgard bölgesinde yoğunlaşmışlardır.

başkurtlar

Çuvaşlar, Rusya’nın içinde yer alan federe cumhuriyettir. Bulgar ve Suvarlar, Çuvaşların ataları olarak bilinirken en önemli özellikleri de Hristiyan olmalarıdır.

çuvaşlar

Kaşkaylar, bugün İran’da yarı göçebe bir hayat süren, Oğuz boyundan gelen Türk halkıdır.

kaşkaylar

Yakutlar, Sahalar olarak da biliniyor. Rusya’da Saha Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Doğu Ortodoks Kilisesi ile Şamanist ve Tengrici inançların bileşimini benimseyen Türk halkıdır.

yakutlar

Altaylar, Sibirya’da yaşayan Kıpçak boyundan gelen Türk halklarından biridir.

altaylar

Hakaslar, Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede yaşayan göçebe Türk boyudur. Tarihleri, Kırgız olduklarını gösteriyor.

hakas türkleri

Tuvalar, Rusya'nın Tuva Cumhuriyeti'nde ve Moğolistan'ın kuzeyinde yaşayan Türk halkıdır.

tuvalar

Gagavuzlar, günümüzde Moldova Cumhuriyeti’nde, Gagavuzya, Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan’da yaşayan Ortodoks Hristiyan Türk topluluğudur.

gagauz türkleri

Bu Türk halkları dışında kayda değer nüfusları olmasa bile kendi gelenek ve göreneklerini yıllarca devam ettiren birçok Türk topluluğu vardır. Bağımsız Türk devletleri içindeki nüfus yaklaşık 123,3 milyon olarak tespit edilirken; diğer Türk halkları da 57,3 milyondur. Yani yeryüzünde ciddi anlamda yer kapladığımız doğru.

Kaynaklar: Dergipark, Academia

34
4
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
34
4
1
1
0