Resmi Gazete'de Yayımlandı: İkinci El Otomobillerin Fiyatı, Sıfırını Geçemeyecek (Ama...)

34
17
5
2
0
Ticaret Bakanlığının kararıyla ikinci el otomobillerin sıfırdan daha pahalıya satılması devri, alım-satım sitelerindeki ilanlar için kapandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Ticaret Bakanlığından önemli bir karar yayımlandı. Ülkemizdeki tüm araç sahiplerini ilgilendiren bu karara göre ikinci el otomobillerin satış fiyatı, artık sıfır otomobillerin üzerine çıkamayacak. En azından ilan verirken... Ancak yapılan düzenlemede bazı kafa karıştıran eksikler de mevcut. Gelin hep birlikte, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklere yakından bakalım.

Resmi Gazete'deki düzenlemeye göre vatandaş, elindeki otomobili 1 Ocak 2024 tarihine kadar sıfırından pahalıya ilana koyamayacak. Buradaki esas kriter, üretici veya distribütör tarafından belirlenecek olan tavsiye edilen satış fiyatı. Ancak Ticaret Bakanlığının görmezden geldiği bir husus var. Öyle ki Nissan Micra veya Toyota Corolla HB gibi bazı otomobillerin sıfırları artık ülkemizde yok. Bu arabaların fiyatları neye göre belirlenecek bilinmiyor...

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

ikinci el araba düzenlemesi

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “birinci fıkrasının (b) bendi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İlan kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.

(3) İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

(4) Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230706-1.htm
34
17
5
2
0
Emoji İle Tepki Ver
34
17
5
2
0