• Anasayfa
  • Bilim
  • Kabuslarla Bir Kişilik Özelliği Arasında Bağlantı Bulundu

Yeni Bir Araştırma, Kabuslarla Bir Kişilik Özelliği Arasında Bağlantı Olduğunu Ortaya Çıkardı

4
3
2
1
0
Psikoloji konulu bir araştırma, kabusların sıklığına ve günlük hayatı etkileyen kabus bozukluğuna ışık tuttu. Araştırmalar, bir kişilik özelliğinin kabuslar üzerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, sürekli kabus görmenin arkasındaki etkenlere ilişkin bir fikir oluşturmuş durumda. Bulgular, artan duygusal reaktiviteye (veya nevrotikliğe) sahip bireylerin daha sık kabus gördüğünü ve daha fazla kabus bozukluğu yaşadıklarını gösteriyor.

Kabus görme oldukça yaygın olmasına rağmen, kabus bozukluğunun klinik tanısı sadece kabuslara önemli ölçüde sıkıntılar eşlik ettiğinde konuyor. Kabuslar bozukluğunun günlük yaşamdaki semptomları; uyanıkken kabustan kaynaklanan flashback görme, kabus görme kaygısıyla uykuya dalma korkusu ve kabuslardan kaynaklanan ruh hali bozuklukları şeklinde karşımıza çıkıyor.

Kabus bozukluğunun en önemli sebebi: Nevrotiklik

nevrotiklik, kabus

Araştırmacılar, 17-93 yaş arasındaki 2,492 erkek ve kadın üzerinde çevrimiçi bir anket yaptı. Katılımcılar, şu anda ve çocuklukta yaşadıkları kabus sıkıntılarını ve kabus sıklıklarını değerlendirmek için Mannheim Dream anketini doldurdu. Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Almanca versiyonu nevrotiklik, uyumluluk, dışa dönüklük, deneyime açıklık ve vicdanlılık gibi kişilik faktörlerini ölçmek için kullanıldı.

Sonuçlar, katılımcıların yaklaşık %9'unun şu anda haftalık kabuslar gördüklerini,%18'inin de çocukluk döneminde haftalık kabuslar gördüğünü ortaya koydu. Kabus gören katılımcıların dörtte birinden fazlası (%27) günlük hayatlarındaki olaylardan kaynaklanan, tekrarlayan kabuslar gördüklerini bildirdi.

Nevrotiklik, hem kabusların sıklığı hem de tekrarlayan kabusların deneyimi ile en güçlü şekilde ilişkili olan bir kişilik özelliği olmasına rağmen deneyime açıklık ve vicdanlılık küçük korelasyonlar gösterdi. Kadınlar erkeklerden daha sık kabus görme ve kabus bozukluğu yaşadıklarını bildirdiler. Bununla birlikte, araştırmacılar nevrotikliği kontrol ettiklerinde kabusların sıklığı için cinsiyet etkisinin ortadan kalktığını gördüler.

Kabus sıkıntılarında yaş faktörü öne çıkıyor

nightmare

Yazarlar, sonuçların daha önceki araştırmalarla uyumlu olduğunu ve nevrotikliğin kabus sıklığındaki cinsiyet farklılıklarını en azından kısmen açıklayan bir faktör olduğunu öne sürüyor. Araştırmada daha yüksek yaşın, tekrarlayan kabuslar ve daha fazla kabus bozukluğu ile ilişkili olduğu da görüldü. Araştırmacılar, II.Dünya Savaşı'nı gören yaşlılarda savaşla ilgili rüyaların daha sık görüldüğünü öne süren önceki bulgulara dikkat çekti.

Çalışmada kabus sıklığına ek olarak, cinsiyet, yaş ve nevrotiklik gibi faktörlerin kabus bozukluğuna da katkıda bulunduğu sonucuna varıldı. Gelecekteki çalışmalarda, kabus bozukluğunun varlığını değerlendirmek ve tanı ile ilişkili değişkenleri araştırmak için yeni tanısal görüşmeler kullanılacağı belirtildi.

Kaynak : https://www.psypost.org/2020/05/new-psychology-research-uncovers-a-personality-trait-linked-to-nightmares-56693
4
3
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
4
3
2
1
0