Mısır Piramitleri Hakkında Çözülemeyen Gizemler ve Yapılma Nedenleri

94
18
8
3
1
Antik Mısır dünyasından günümüze kalan en büyük sırlardan biridir piramit yapılar. Bu mimari harikaların sırlarını ve yapılış şekillerini inceledik.

Bin yıllara meydan okuyan Mısır piramitleri, Mısır tarihi konusuna ilgi duymayan insanları bile etkileyen yapılardır. Antik dünyadan günümüze miras kalmış olan bu heybetli yapılar hakkında hala pek çok bilinmeyen var. Araştırmacılar birçok gizemi çözmeye çalışmış olsalar da, kapısı aralanmayan sırlar hala soru işaretlerimizi canlı tutuyor.

Günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce yapıldığı düşünülen Mısır piramitleri, bırakın o dönemi, günümüzde bile inşası oldukça zor yapılar ve bu yapılardan Mısır’da yüzden fazla olduğu tahmin ediliyor. Firavunların, isimlerini ölümsüzleştirmek için yaptırdıkları düşünülen bu anıt mezar olarak kabul edilen yapılar, antik Mısır hakkında pek çok gizem ve bilgi barındırıyorlar.

Tüm piramitler incelendiği zaman, en öne çıkanları elbette dünyanın 7 harikasından biri olarak da kabul edilen Giza yada diğer ismiyle Gize Piramitleri. Yanyana olarak üç tane olan bu piramitler ve aynı bölgede bulunan Sfenks Heykeli, Mısır araştırmacılarının üzerinde en çok durdukları ve en çok ilgilerini çeken yapılardan.

Mısır Piramitleri tam olarak nerede?

mısır piramitleri konumu

Sayıları yüzden fazla olduğu tahmin edilen Mısır piramitleri, ülkenin her yerine dağılmış durumdalar. Bizim özellikle bahsedeceğimiz Giza Piramitleri ise Mısır’ın başkenti Kahire’de, Giza bölgesinde bulunuyor. 

Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Giza piramitleri, üç büyük piramitten oluşuyorlar. İlki, Büyük Piramit olarak da adlandırılan Keops Piramidi. İkincisi, Büyük Piramit’ten biraz daha küçük olan Kefren Piramidi. Üçüncüsü ise Mikerinos Piramidi’dir ve bu üç piramidin yanında, tüm heybetiyle Sfenks Heykeli bulunur.

Giza Piramitleri’nin isimleri ve yapılış nedenleri

Büyük Piramit ya da Keops Piramidi:

Büyük Piramit, diğer adıyla Keops Piramidi yada adına yaptırılan firavunun ismiyle Khufu Piramidi. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Giza Piramitleri arasından en büyük ve görkemli olanıdır Büyük Piramit. Milattan önce 2551 yıllarında hüküm sürdüğü tahmin edilen, Firavun Khufu adına yaptırılmıştır. 

Mimar Hemiunu tarafından tasarlandığı düşünülen bu yapı, 138 metre uzunluğa sahiptir ve dünyanın en büyük piramidi olarak kabul edilir. Şu an 138 metre olsa da bu yapının orijinal uzunluğunun 146.7 metre olduğu ve zamanla aşınarak biraz kısaldığı düşünülüyor. 

Ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanan ve firavunları kutsal hatta bir tanrı olarak kabul eden Mısır kültürünün bir ürünüdür Büyük Piramit. Firavun Khufu adına bu piramit, bir nevi ölümden sonra yaşayacağı saray olarak yaptırılmıştır. Bununla beraber, her hükümdar gibi öldükten sonra adını sonsuzluğa kazıyacak bir yapı olsun istemiş ve bu piramidi yaptırmış olabilir.

Kefren Piramidi:

Kefren Piramidi yada adına yaptırıldığı firavunun orijinal ismiyle Khafre Piramidi. Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Giza Piramitlerinin en büyük ikinci piramididir. Kefren Piramidi. Keops Piramidi’nden biraz daha küçüktür fakat daha yüksek bir tepeye yapıldığı için bu fark o kadar da büyük değildir. Firavun Khafre’nin milattan önce 2520 yıllarında hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. 

Khufu’nun oğlu olan Kahfre adına, bir ölümden sonra yaşam sarayı olarak, oğlu Mikerinos tarafından, 136 metrelik bu piramidin yaptırıldığı düşünülüyor. Bu görkemli yapının yanı sıra, Khafre ve Sfenks Heykeli arasında da bir bağlantı olduğu tahmin ediliyor. 

Kefren Piramidi’nin tam yanında yer alan Sfenks Heykeli’nin yüzünün alındığı modelin, firavun Khafre olduğuna inanılıyor. Bu görüşe göre bu heykel ve piramit yakın dönemde yapılmış olmalı. Büyük Piramit kadar heybetli bir piramit yaptırılmamış olsa da, firavun Khafre yüzünü verdiği Sfenks Heykeli sayesinde, gerçekten unutulmaz olmuş ve yüzü en çok tanınan simalardan biri olmuştur.

Mikerinos Piramidi:

Diğer piramitlerin yanında biraz küçük kalsa da, günümüzdeki pek çok binadan daha uzun, 62 metrelik bir yüksekliğe sahiptir Mikerinos Piramidi yada adına yaptırılan firavunun orijinal ismiyle Menkaure Piramidi. Bu yapıya Mikerinos’un sağlığında başlanmış ancak piramidin tamamlanması oğlu Shepseskaf’ın hükümdarlık döneminde olmuştur. 

Milattan önce 2490 yıllarında hüküm sürdüğü tahmin edilen Mikerinos’un isminin ölümsüzleştirildiği bu piramitin diğerlerinden farklı bir özelliği bulunuyor. Yapılan çalışmalarda, defin odasının aşağıda olduğu görülmüştür, bu durum diğer piramitlerde bu şekilde değildir. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de deneysel bir mimari çalışma olduğu yada bir vasiyet üzerine bu şekilde yapıldığı tahmin ediliyor.

Giza Piramitlerinin en dikkat çekici özellikleri:

mısır

 • Piramitlerin yapıldığı taşların her birinin 20 ton olduğu düşünülüyor. 
 • Basit bir hesap yapıldığında piramitlerin inşa süreci 664 yıl olarak hesaplanmıştır ancak gerçekte piramitler 20 ile 30 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanmıştır.
 • Büyük Piramit’in toplam yüzölçümü, piramitin yüksekliğinin karesine eşit oluyor.
 • Giza Piramitleri arasından içi tam olarak gezilebilen tek piramit, Kefren Piramidi’dir.
 • Büyük Piramit ile dünyanın merkezine olan uzaklık ve Kuzey Kutbu ile arasında uzaklık tam olarak eşittir.
 • Keops Piramidi’nin tepe noktası Kuzey Kutup noktasını, çevre genişliği ise Ekvator uzunluğunu temsil ediyor. 
 • Giza Piramitleri tahminen milattan önce 3 bin yılında yapıldılar. Yani binlerce yıldır ayaktalar. 
 • Bu piramitlerin içinde hiçbir yazı bulunmaz.
 • O dönemde astronomik olarak hesaplanması imkansız olan dünya ve güneş arasındaki mesafe, Büyük Piramit’in yükseliği 1 milyar ile çarpıldığı zaman elde ediliyor.
 • Tüm piramitlerin için yaz mevsiminde serin, kış mevsiminde ise sıcaktır.

Giza Piramitlerinin hâlâ çözülemeyen gizemleri:

mısır piramitlerinin gizemleri

 • Piramitlerin içinde bulunan defin odalarına yılda iki kez güneş vuruyor. İlki adına piramidin yapıldığı firavunun doğdu gün, ikinci ise firavunun tahta çıktığı gün.
 • İçeride bulunan çoğu odada ne olduğu bilinmiyor. Araştırmacılar ya piramidin içerisinde kayboluyorlar yada aynı yerlerde birkaç tur dönerek tekrar oldukları yere geliyorlar.
 • Piramitlerin içerisinde sonar, radar gibi cihazlar çalışmıyor.
 • Vücutta var olan küçük yaraların piramitlerin içerisinde daha çabuk iyileştiği görülüyor.
 • Piramitlere konulan sular, birkaç gün içinde arıtılmış olarak bulunuyor.
 • Anlaşılmayan bir sebeple piramitlerde radyoaktif maddelere rastlanmıştır.
 • Piramitlerin içerisine konulan temiz sular, birkaç hafta içinde neredeyse yüz kremi olarak kullanılacak kadar besleyici maddelerle dolu hale geliyor.
 • Bir kap sütü piramitin içine koyduğunuzda, birkaç gün sonra mayalanarak yoğurt haline geldiğini göreceksiniz.
 • Piramit içerisinde bırakılan yiyeceklerin, hiçbir kötü kokuya sebep olmadan, neredeyse kendi kendine mumyalandığı görülüyor. 
 • Defin odasına ilk giren araştırmacılar, sonraki yıllarda bilinmeyen sebeplerle hayatlarını kaybetmişlerdir.

Gelelim asıl konuya: Mısır Piramitleri nasıl yapıldı?

nasıl yapıldı

Cevabın uzaylılar olması herkes için daha keyifli olsa da, Giza Piramitleri ve tüm Mısır piramitlerinin tamamı insan eliyle, uzun yıllar sonucu öğrenilmiş mühendislik harikası tekniklerle ve üstün mimari bakış açılarıyla yapıldı. 

Giza Piramitlerinden 5 bin yıl öncesine kadar da piramit düşüncesine benzer yapılar inşa edildiği biliniyor fakat bu yapılar daha çok basit ve dikdörtgen şeklinde. Milattan önce 2630 yıllarında hüküm sürdüğü düşünülen firavun Djoser zamanında bu tip çok katmanlı ve karmaşık yapıda piramitlerin yapımına başlandığı düşünülüyor.

Bükülmüş Piramit

Elbette bir günde karar verilerek yapılmadı günümüze kadar gelen bu görkemli yapılar. Milattan önce 2575 yıllarında firavun Snefru zamanında yapıldığı düşünülen pek çok piramit denemesi var. Bunlardan günümüze kalanlar da var ancak bu yapılar ‘bükülmüş piramit’ adıyla anılan, inşa sırasında pek çok mimari ve mühendislik hatası olan yapılar. 

Fakat mimarlar bu hatadan sonra asla pes etmediler ve yeni arayışlar içine girdiler. Yapılan tasarım hataları üzerinde belki senelerce düşündüler ve günümüzde Kızıl Piramit olarak isimlendirilen yapıyı inşa ettiler. Her ne kadar Giza piramitleriyle pek boy ölçüşecek durumda olmasa da, bu piramidi yaparken kazanılan bilgiler ışığında yapıldı Büyük Piramit.

Tonlar ağırlıktaki taşlar nasıl taşındı?

mısırlılar

Tonlarca ağırlıktaki taşların taşınma hikayesi bir mühendislik harikası ve doğanın hediyesi denebilir. Büyük Piramit’in yapımında kullanılan taşlar düşünüldüğü kadar uzak yerlerden gelmiyordu aslında. Piramidin yapıldığı bölgenin güney kesiminde bulunan bir taş ocağından getirildi bu taşlar. Araştırmacılar bu durumu 1985 yılında keşfettiler. Kefren Piramidi için hangi taş ocağının kullanıldığı tam olarak bilinmese de, Büyük Piramit için bu taş ocağının kullanıldığı kesin.

Bu taşlar ocaktan inşaat alanına taşınırken de doğanın yardımı oldu denebilir. Mısır kumları doğaları gereği ıslatıldığında kayganlaşıyorlar. Kumun üzerinde kurulan bir kızak sistemi ve ıslatılan çöl kumu sayesinde, normal iş gücünün yarısı kadar bir kuvvetle taşlar kolayca inşaat alanına taşındılar. 

Fakat hala aydınlatılamamış bir konu var. Taş ocağından, inşaat alanına kadar getirilen taşların yukarı nasıl kaldırıldığı hala çözülebilmiş değil. Bir rampa sistemiyle kaldırıldıkları düşünülüyor fakat o dönem kurulabilecek bir rampanın böyle ağırlıkları nasıl olup da taşıdığı anlaşılmaz bir sır. Gizemli odaları, akıl almaz inşaat yöntemleri ve hala çözülememiş sırlarıyla Mısır piramitleri, hala araştırmacıların gözde konularından biri. 

94
18
8
3
1
Emoji İle Tepki Ver
94
18
8
3
1