Günlük Hayatta Her Ne Kadar Fark Etmesek de Sessizliğin de Bir Sesi Olduğu Ortaya Çıktı

4
2
2
0
0
Yapılan bir araştırma, sessizliğin de bir sesi olduğunu ve onu işittiğimizi gösteriyor. Bir tür işitsel illüzyon olan bu durum, aslında günlük hayatta sessizliği fark etmediğimizi kanıtlıyor.

Binlerce yıl önce filozofların “sessizliğin” duyulup duyulmadığına dair sürdürdükleri tartışma, günümüzde sonlanmış gibi görünüyor. 1000 katılımcıyla gerçekleştirilen 7 farklı deney, sessizliğin bir 'ses yoksunluğu' değil bir tür gürültü olduğunu ortaya koydu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, söz konusu araştırmayı küçük sayılamayacak bir katılımcı grubuyla gerçekleştirdi. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından işitilebilir şekilde yüksek sesli senaryo dizilerini içeren sesli illüzyonları kişilere dinlettiler. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı!

Çalışmada kişilere gürültülü bir restoran ve tren sesi dinletildi.

sessizlik

Normalde tek bir uzun ses, iki kısa sesle karşılaştırıldığında daha kısa olan iki sesin toplam süresi, daha uzun olan sesin toplamına eşittir. Ama insanlar sesleri dinlediğinde, tek sesin daha uzun sürdüğünü algılarlar. Bu yanılsamanın aynısını araştırmacılar, sessizlik için kullandı.

Dinletilen restoran ve tren seslerinin arasına sessizliği de uzun ve kısa olmak üzere işlediler ve katılımcıların hepsine aynı sesleri dinlettiler. Katılımcılar, sesleri dinledikleri her durumda, tıpkı daha uzun bir ses yanılsaması algılayacakları gibi, bir sessizliğin daha uzun olduğu yanılsamasına vardılar. Dinletilen seslerin arasına sessizlik dizilerinin katıldığı bu çalışmada katılımcılar böylece, hangi sessizlik dizisinin daha uzun ve kısa olduğunu belirleyebildiler.

Kişilerin, içinde sessizlik dizisinin olduğunu bilmedikleri bu arka plan seslerinde sessizliği kolayca fark edebilmeleri araştırmacıları şaşırttı. Çalışmanın öncüsü Chaz Firestone: "Seslerle elde ettiğiniz illüzyonların aynısını sessizliklerle de elde edebiliyorsanız bu, kelimenin tam anlamıyla sessizliği duyduğumuzun kanıtı olabilir" dedi.

Çalışmanın sonucunda sessizliğin duyulduğu görüldü

Katılımcılar, tek bir sessizliği toplamda aynı süre olmasına rağmen iki ayrı sessizlikten daha uzun olarak algıladılar ve seslerin içerisinde parçalara bölünen sessizlikleri ayırt edebildiler. Böylece çalışmada araştırmacılar, seslerin yerini sessizlik aldığında da insanların bunu duyabildiğini keşfetti.

Artık birçok araştırma, sessizliğin sesleri algılamada önemli olabileceğini bizlere gösteriyor. Tıpkı konuşurken sözcükler arasında duraklamalarımız gibi. Filozofların tartıştığı “sessizliğin algılanıp algılanamadığı” meselesi, bilim dünyası tarafından çözülmüş görülüyor.

threads

Kaynak : https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2301463120
4
2
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
2
0
0