Hangi Erkek Kişilik Tipine Yakın Olduğunuzu Öğrenin: Alfa, Beta, Omega Gibi Kavramlar Aslında Nedir?

70
46
16
6
2
Bir erkek olarak bulunduğunuz toplum içinde hangi konumdasınız? Kadınlarla aranız nasıl? Gerçekten bir medeniyet kurduk mu, yoksa hala Vox Day’in teorisinde olduğu gibi sosyo - cinsel hiyerarşi içinde miyiz? Gelin temel erkek kişilik tipleri olan alfa, beta, omega, delta, gama ve sigma nedir tüm detaylarıyla inceleyelim.

Medeniyeti kurduk ve herkes için gerçekten eşit bir dünya yarattık öyle değil mi? Peki benzer şartlar altında olsalar bile neden bazı insanlar baya baya süper hayatlar yaşıyorken bazıları berbat durumda? Bu yazımızda genel olarak topluma değil, topluluk içindeki erkeğe odaklanıyoruz çünkü anlatacaklarımız Amerikalı yazar Vox Day tarafından ortaya atılan sosyo - cinsel hiyerarşi teorisi içindeki erkek kişilik tipleri.

Öncelikle Vox Day isimli yazar, toplum tarafından aforoz edilmiş ve pek de sevilmeyen bir kişi. Bu nedenle anlattığı bu hiyerarşi tam olarak ne kadar doğru bilinmez çünkü bilimsel olarak insanlar üzerinde kanıtlanmış bir çalışma yok. Yine de bu yazıyı okuyan tüm erkeklerin kendi hayatlarından bazı örnekler bulacağına eminiz. Gelin temel erkek kişilik tipleri olan alfa, beta, omega, delta, gama ve sigma nedir tüm detaylarıyla inceleyelim.

 • Bu yazıda okuyacaklarınızın tamamı Vox Day tarafından ortaya atılan sosyo - cinsel hiyerarşi adı verilen bir teoriye dayanmaktadır.

Alfa, beta, delta, gama, omega ve sigma nedir? 

 • Alfa nedir?
  • Alfa kişilik tipi özellikleri:
 • Beta nedir?
  • Beta kişilik tipi özellikleri:
 • Delta nedir?
  • Delta kişilik tipi özellikleri:
 • Gama nedir?
  • Gama kişilik tipi özellikleri:
 • Omega nedir?
  • Omega kişilik tipi özellikleri:
 • Sigma nedir?
  • Sigma kişilik tipi özellikleri:

Alfa nedir?

alfa

Sosyo - cinsel hiyerarşinin tepesinde olanlar alfa erkeklerdir. Sosyal olarak en yüksek statüye sahiplerdir ve cinsel anlamda en aktif olanlardır. Güçlü ve doğal liderlerdir. Diğer erkekler alfaya hayrandır, tüm kadınlar alfayı arzular. Günümüzde alfa erkek kavramına önyargılı bakıldığı için Red Pill akımı ortaya çıkmıştır. Buradaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Erkek Adam internet sitesi üzerinden Red Pill felsefesi hakkındaki Türkçe yazılara ulaşabilirsiniz. 

Alfa erkekler daha çok para kazanırlar, prestijli bir hayat sürerler, kadınlara çok daha kolay yaklaşırlar, aktif bir cinsel yaşamları vardır, başkalarının saygısını ve hayranlığını kazanırlar. Erkeklerin olmak, kadınların birlikte olmak istediği erkek tipidir. Alfa erkeklerin çoğu bu kişilik tipine doğuştan gelen becerilerle sahiptirler ancak bazıları yeterince çalışarak da bu kişilik tipine sahip bir erkek olabilirler.

Alfa kişilik tipi özellikleri:

 • Alfa erkekler, sosyo - cinsel hiyerarşide üst sırada olduklarının farkındadırlar.
 • Dış görünüşlerine dikkat ederler.
 • Doğal, güçlü ve etkili liderlerdir.
 • Özgüvenleri yüksektir.
 • Dışa dönük ve sosyaldirler.
 • İleri görüşlü ve vizyonerdiler.
 • Kadınlarla araları iyidir.
 • Çatışmadan kaçınmazlar.
 • Beden dillerini etkili kullanırlar.

Beta nedir?

beta

Sosya - cinsel hiyerarşinin teğmenleri olarak görülen beta erkekler, alfalarına sadık olarak bilinirler. Alfaya sadık olarak hareket ettikleri için onun yüksek statüsünün ve konumunun avantajlarından yararlanırlar. İstikrarlı bir hiyerarşide beta erkeklerin rolü büyüktür. Alfa tarafından konulan kuralların uygulayıcısı ve denetleyicisi konumundadırlar. 

Alfadan sonra gelen diğer kişilik tiplerine baktığımız zaman beta, hiyerarşideki en karlı kişilik tiplerinden bir tanesidir. Maliyet ve ödül karşılaştırması yapıldığı zaman en şanslı gruptur. İyi bir beta, güçlü bir alfanın altında son derece iyi işler yapabilirken; eğer ortada güçlü bir alfa yoksa beta tökezleyecektir. 

Beta kişilik tipi özellikleri:

 • Beta, alfaya karşı sonsuz bir sadakat duyar.
 • Liderlerin karizmasına inanır ve güven duyarlar.
 • Kadınlar arasında popülerdirler.
 • Genel olarak güler yüzlü ve sevimlidirler.
 • Hiyerarşide bulundukları pozisyona güvenirler. 

Delta nedir?

delta

Sosya - cinsel hiyerarşide en yaygın görülen erkek tiplerinden biri olan delta erkeği, toplumun bel kemiği olarak görülür. Normal adamlar olarak kabul edilen delta erkekleri, topluma katkı sağlarlar ve bundan gurur duyarlar. Kendini geliştiren bir gruptur. Hiyerarşide değişiklik oldukça daha üst sıraya çıkabilir ya da daha alt sıraya düşebilirler. 

Delta erkekleri kolay memnun edilirler, liderlikten uzaktırlar ve kendi oldukları sırayla gurur duyarlar. Evlenir, çocuk yapar ve toplumdaki sıradan ama önemli görevleri üstlenirler. İşleri sıradan olsa bile toplumun en önemli parçasını oluştururlar. Çalışırlar, para kazanırlar ve para harcarlar. Kısacası toplumun sorunsuz işlemesini sağlayan kalabalık delta erkek grubudur. 

Delta kişilik tipi özellikleri:

 • Hiyerarşide yukarı ve aşağı hareket etme becerisi yüksektir.
 • Asıl işi yapan, çalışkan adamlardır.
 • Becerileri konusunda kendileriyle gurur duyarlar.
 • Liderlikten uzaktırlar ve çoğu zaman istemezler. 
 • Alfayı memnun etmekle ilgilenmezler.
 • Saygı isterler.
 • Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda başarılıdırlar. 

Gama nedir?

gama

Gama erkekleri, sosyo - cinsel hiyerarşinin romantikleri olarak anılırlar. İdeolojik olarak yönlendirilebilirler ve entelektüellerdir. Sosyal statüleri çoğu zaman düşüktür ve bundan memnun değillerdir. Lider olmayı arzularlar, alfayı ve betayı kıskanırlar. Gama olmak çoğu zaman bir kişilik türünden ziyade bir davranış kalıbı olarak tanımlanır.

Gama erkeklerin kadınlarla arası pek iyi değildir. Onları küçümseyen kadınlara ve daha üst seviyedeki erkeklere karşı sert ve olumsuz tepkiler verirler. Gama erkeklerin büyük bölümü gizli kral yanılsaması yaşarlar. Yani kendilerini alfa erkek olarak görürler. Bu yanılsama nedeniyle aslında kendilerinin lider olması gerektiğini ve gerçek alfanın onların yerini işgal ettiğini düşünürler. 

Gama kişilik tipi özellikleri:

 • Gama erkeğin gücü zekasındadır.
 • Naziktirler ve empati yetenekleri yüksektir.
 • Kadınları cezbetmekte zorlanan romantiklerdir.
 • Gama erkeği bir kadını çok severse kadının da onu seveceğini düşünme yanılgısına sahiptir.
 • Kadınların ilgisini çekmek için mücadele ederler.
 • Gizli kral ve benzeri yanılsamalar yaşarlar.
 • Çatışmadan kaçınırlar.
 • Risk almazlar.
 • Başarısızlıklarından kaçmak için kendilerine yalan söylerler.
 • Kadınları anlayamazlar.

Omega nedir?

omega

Omega erkek, sosyo - cinsel hiyerarşinin uyumsuzudur. Sosyal açıdan tam anlamıyla beceriksizdir, kadınlarla arası berbattır ve sosyal hakimiyet açısından baktığımız zaman en alt sırada yer alır. Bazı omega erkekler hiyerarşiden tamamen dışlanırlar. Toplumun kaybedenleridirler. 

Sosyo - cinsel hiyerarşide omega erkeklerin kadınlarla ilişkisi, daha doğrusu olmayan ilişkisi en dikkat çeken noktadır. Kadınlar omega erkeği sevmemekle kalmaz, ondan kaçarlar. Teoriyi ortaya atan Vox Day omega erkeği, ‘onlar bir partide kenarda sessizce duran değildirler, onlar partiye davet edilmeyenlerdir’ şeklinde tanımlar. 

Omega kişilik tipi özellikleri:

 • Çekici değildirler.
 • Sosyal açıdan beceriksizdirler.
 • Popüler değildirler.
 • Hiyerarşik bilinçleri yoktur.
 • Kadınları anlamazlar.

Sigma nedir?

sigma

Sigma erkekler hayatlarını sosyo - cinsel hiyerarşinin egemen yapısının dışında yaşamayı tercih ederler ama yine de bu hiyerarşinin içinde bulunurlar. Diğer kişilik tiplerine göre alfa ile en çok ortak özelliğe sahip kişilik tipidir. Ancak geleneksel hiyerarşik yapının içine girmek istemedikleri için bu eğilim onları farklı kılar.

Sosyo - cinsel hiyerarşide sigma erkeğin rolü tartışmalıdır. Onlar kendi yoluna giden yalnız kurtlar gibidirler. Alfayı bir kral, betayı da ona hizmet eden kişi olarak görürsek sigma erkeği sarayı ziyaret eden gezgin bir ozan gibidir. Evlenmez, çocuk sahibi olmaz, kadınlarla ilişkisi değişkendir, hiyerarşideki rolleri umursamaz ve kendi yoluna bakar.

Sigma kişilik tipi özellikleri:

 • Uyumsuzdur.
 • Kendine yeter ve bağımsızdır.
 • Sosyal hiyerarşiye ihtiyacı yoktur.
 • Genel olarak uyumsuz olsa bile geçici de olsa bulunduğu ortama ayak uydurur.
 • Her zaman kendine öncelik verir.
 • Onu yavaşlattığı için arkadaşlıklardan ve ilişkilerden uzak durur.
 • Görünmez olmaya ya da dikkat çekmeye çalışmazlar.

Sosyo - cinsel hiyerarşi teorisindeki erkek kişilik tipleri olan alfa, beta, omega, delta, gama ve sigma nedir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu teori hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Sosyo - cinsel hiyerarşi teorisi ve erkek kişilik tipleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

Kaynaklar: 1 2 3 4 5 6

70
46
16
6
2
Emoji İle Tepki Ver
70
46
16
6
2