Avrupa Bal Arılarının Aslında Asyalı Oldukları Ortaya Çıktı

28
8
2
1
0
Evrimsel biyoloji alanında ararştırma yapan bir grup bilim insanı, Avrupa Bal Arısı diye bilinen arı türünün ana vatanını araştırdı. Avrupa Bal Arılarının kökeninin Asya’ya kadar uzandığı tespit edildi.

Avrupa bal arılarının kökeni, bilim insanları arasında onlarca yıldır tartışma konusuydu. York Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar, Batı bal arısı olarak da bilinen arı türünün büyük olasılıkla Asya kökenli olduğunu gösterdi.

Bilim Gelişmeleri Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre batı bal arıları, Asya’dan Afrika ve Avrupa’ya doğru genişleyerek Batı Asya’ya kadar uzanan bir yolculuğu tamamladı. Arılar, coğrafi özelliklere bağlı olarak genetiği birbirinden farklı 7 evrimsel soy yarattı.

“Asya kökenli arılar 7 kıtaya yayılmış”

arı

York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Avrupa bal arılarının kökenini ve dağılım modelini yeniden yapılandırmak için 18 alt türü temsil eden 251 bal arısını inceledi. Üniversite'nin Fen Fakültesi'nden sorumlu yazar Profesör Amro Zayed, dünyanın en önemli toplayıcılarından biri olan batı bal arısının evrimini, genetiğini ve yayılırken nasıl adapte olduğunu anlamak için kökenini bilmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

İncelenen arıların dizilimi, biri Mısır'da diğeri Madagaskar'da olmak üzere 2 farklı soyun keşfedilmesini ve 27 farklı bal arısı alt türünün gelişmesini sağladı. York Üniversitesi Fen Fakültesi'nden doktora öğrencisi Kathleen Dogantzis, "Araştırmamız, bir çekirdek gen setinin; bal arısının, işçi ve koloni davranışını düzenleyerek, doğal aralığı boyunca çeşitli çevresel koşullara uyum sağlamasına izin verdiğini gösteriyor" dedi.

Sonuç olarak mevcut bal arıları üzerindeki incelemeler sayesinde yapılan araştırma, Batı Bal Arısı ya da Avrupa Bal Arısı olarak bilinen bu türün Asya’da ortaya çıktığı ve daha sonra Batı Asya üzerinden bugünkü dağılımına yayıldığının tespit edilmesini sağladı. Bu genişleme olayı, genetik olarak farklı 7 soy meydana getiren en az 3 bağımsız arı kolonizasyonunu (bir türün yeni alanlara yayılarak çoğalması) kanıtlamış oldu.

Kaynak : https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211203151438.htm
28
8
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
28
8
2
1
0