Cüsseleriyle Ürkütseler de Aslında Çok Hassas Kalpleri Olan Dünyanın En Büyük Köpek Irkları

11
3
1
0
0
Köpekler hiç şüphesiz bizim en yakın dostlarımızdan ve her daim sevgiye, ilgiye ve özenli bir bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Hayatımızın belirli evrelerinde bize eşlik eden ve en sadık hayat arkadaşlarımızdan olan bu canlılar, kimi zaman bir bekçi, av partneri, cankurtaran ya da bir çoban olarak binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de yanı başımızdalar.

Dünya üzerinde yaklaşık 400 safkan ırkının olduğu bu hayvanlar, çeşitli boyutlara, renklere ve huylara sahip olmalarının yanında oldukça akıllı ve eğitilmeye açıklar. Kilo ve boy anlamında devasa görüntüleriyle dikkati çeken türleri ise kimi zaman bizleri korkutmuş, çekinceli yaklaşmamıza sebep olmuş olabilir.

Ancak bu canlıların sıra dışı vücut yapılarına sahip olmaları onların arkadaşlığından, sevecenliğinden ve masumluğundan hiçbir şey eksiltmediği unutulmamalıdır. Dünyanın en büyük köpekleri listesine girmiş ilk 10 ırkı; kökenine, kendilerine has kişilik ve fiziksel özelliklerine yer vererek küçükten büyüğe doğru sizler için sıraladık.

10. Kıvrak zekasıyla ön plana çıkan bir cins: Rottweiler.

Rottweiler

Almanya’nın Rottweil kasabası kökenli olduğundan bu isim ile anılırlar ve en ayırt edici özellikleri koruyuculuk ve itaattir. Mastiff kökenli olup, en eski ırklardan biri olan bu hayvanlar, ortaya çıktıkları ilk zamanlarda Almanya’da kasap köpeği olarak bilinirdi. 

Oldukça akıllı ve eğitilmesi kolay olan bu köpekler, sürü koruma ve gütmede özellikle sürülerin bir yerden başka bir yere götürülmesi esnasında korunma hedefli kullanılmışlardır. Sessiz köpekler olarak bilinen Rottweiler’lar, saldırgan olduklarına yönelik genel toplum kanısının aksine eğitildikleri takdirde oldukça uyumlu olabilir.

Günümüzde oldukça popüler olan Rottweil cinslerinin erkekleri, 60-68 cm yüksekliğe ulaşabilir ve genellikle 60 kilo civarındadır. Dişileri ise 58-64 cm olabilirken, kiloları ortalama 45-50’tir.

9. Ünü Afrika’ya kadar ulaşan milli gururumuz Kangal.

kangal

Orta Asya’dan Türk boylarıyla Anadolu’ya göç eden Kangal ırkı, Sivas ilinin Kangal ilçesine adını vermekle kalmayıp, Afrika’da hala bekçi köpeği olarak yetiştirilir. Uzun boyu ve oldukça yapılı vücut yapısı nedeniyle Osmanlı döneminde orduya alınan Kangallar'a, Romalılar tarafından Rumcada aslan anlamına gelen “samson” adı verilmiştir.

Çoğunlukla çoban köpekleri olarak anılsalar da esasen bekçi köpeği tanımına çok daha uygun olan bu cins, sahibine kuvvetli bağlılığıyla bilinir ve sürü korumada oldukça başarılıdır. Zeki ve atletik yapısıyla dikkati çeken Kangallar, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de kendine yer bulmuş ve bu ırkın bir aslan kadar güçlü olduğu ifade edilmiştir.

İnsanların en yakın dostlarından olabilen bu köpeklerin kiloları 66’ya ulaşabilirken, boy uzunlukları genellikle 77-86 cm arasında değişiklik gösterir.

8. Şefkatli ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Landseer.

Landseer

İlk etapta Kanada’da ortaya çıkan bu ırk, zamanla tüm dünyada tanınır hale gelmiştir ve yıllardır soyunu devam ettirerek varlığını günümüze kadar taşımıştır. Bekçilik için oldukça uygun olduğu bilinen Landseer’lar, tabiatları gereği korumacı bir yapıdadır ve belirli bir nokta için görevlendirildiklerinde bunu layığıyla yerine getirirler. 

Cesur ve hareketli olan bu köpekler, yüzme konusunda oldukça başarılıdır ve kurtarma görevlerinde büyük rol oynarlar. Kolaylıkla eğitilebilirler ve özellikle çocuklar olmak üzere insanlarla çok iyi ilişkilere sahiptir. 

Genellikle 55-70 kg civarındadırlar ve boyları 80 cm’ye kadar ulaşabilir. Orta uzunluktaki ömre sahip olan köpeklerdendir ve iyi bir bakımla 12 yıla kadar yaşayabilirler. 

7. Bir Newfoundland’e sahipseniz, kendinizi derin sulara gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. 

Newfoundland

Türkiye’de ender rastlanan türlerden biri olan Newfoundland’ların kökeni Kanada ve Newfoundland adalarına dayanır. 1600’lerden bu yana varlığını sürdüren bu ırkların en dikkati çeken özelliği, pati aralarının perdeli oluşudur. Bu yapı bir bakıma palet görevi görür ve daha hızlı ve rahat yüzmelerine olanak tanır. 

Soğuğa karşı üstün bir dirence sahiptirler ve tüy yapılarının çok katmanlı oluşundan dolayı soğuk havada bile hipotermi endişesi olmaksızın denize girebilirler. Bu sebeple geçmişte su kurtarma ve yük çekme konusunda eğitilmişlerdir ve günümüzde de hala cankurtaran görevi görebilirler.  

Şüphesiz dev ırklar kategorisinde yer alan Newfonundland’ların erkekleri ortalama 70-71 cm’dir ve ağırlıkları 75 kilogramı bulabilir. Dişileri ise 55-60 cm arasında bir yüksekliğe sahipken, kiloları 55-60 civarındadır.

6. Cüssesi sizi korkutmasın! Kurduğu ilişkilerle tam bir aile köpeği denilebilecek Leonberger.

Leonberger

Almanya’nın en eski ırklarından biri olan Leonberger, özellikle bekçi köpeği olarak bilinir ve sürü koruma konusunda bir hayli beceriklidir. Çevresindeki insanlarla ve diğer evcil hayvanlarla oldukça iyi ilişkilere sahiptir ve kıvrak zekası sayesinde kolaylıkla eğitilebilir.

Boyutlarıyla doğru orantılı olarak evde bakımının bir hayli meşakkatli olacağı düşüncesinin aksine sakin yapılarıyla dikkati çeken bu ırk, hantal görüntüsünün yanı sıra oldukça cesur ve atletiktir. 

En büyük köpek cinsleri arasında yer alan Leonberger’lar, ortalama 59-77 kilo ağırlığındadır ve yüksekliği 82 cm’ye kadar ulaşabilir. Onları genetik olarak tehdit eden mide dönmesi rahatsızlığına yakalanmadıkları sürece iyi bir bakımla ortalama 12-15 yıl arasında bir yaşam sürebilir.

5. Sadakatiyle ön plana çıkan bir ırk: Kafkas Çoban.

kafkas çoban

Dünyanın en büyük köpek ırklarından biri olan Kafkas Çoban köpekleri, Kafkas Dağları'nın Çerkez (Adıge) bölgesinden yaşayan ender cinslerden. Bu ırkın 2000 yıl kadar önce Kuzey Kafkasya’ya Tibet'ten geldiği düşünülür ve Türkiye’deki Kangal ile İsviçre’deki St. Bernard cinsleriyle akraba olduğuna dair görüşler vardır.

Genellikle hareketli, cesur ve bağımsız köpek türlerinden biri olan Kafkas Çobanlar, sahiplerine her daim derin bir sadakatle bağlıdır ve büyük vücut yapısının da etkisiyle korumacılık iç güdüleri üst düzeydedir

Ortalama bir Kafkas Çoban köpeği 70-90 kg arasında bir ağırlığa sahipken, boyları da 67-70 cm civarındadır. Yaşam koşullarına bağlı ortalama yaşam süreleri ise 10 ila 12 yıl arasında değişir. 

4. Adeta minyon bir at: Danua.

danua

Diğer ismiyle Great Dane’lerin kökeni yaklaşık 300-400 yıllık bir geçmişle Almanya’ya dayanır. Özellikle Almanya’daki domuz avlarında güçlü ve dirayetli bir köpek ihtiyacından doğan Danua’lar, Mastiff melezlemeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Oldukça büyük cüsselerinin yanı sıra son derece nazik olan bu cins, genellikle ürkek ve utangaçtır. 1990’lı yıllarda Türkiye’de çok popüler olan bir ırkken; zamanla, beslenme zorlukları ve yapılarının büyüklüğünün evde bakımı zorlaştırması sebebiyle rağbetini kaybetmiştir.

Kaslı bir vücuda ve heybetli bir görünüme sahip olan Danua’lar, ortalama 71-86 cm aralığında bir yüksekliğe sahiptir ve ağırlıkları 90 kiloya kadar ulaşabilir. Yaşam süreleri ise genellikle 8-10 yıldır. 

3. Dünyanın en güçlü köpek ırklardan birisi: Napoliten Mastiff.

napoliten mastiff

Adını İtalya'nın Napoli kentinden alan Napoliten Mastiff’inin Mısır, Fars ya da Mezopotamya kökenli olduğuna dair görüşler vardır ve Romalılar tarafından savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Sonraları bu cinse kuzey İtalya’da çiftlik bekçisi ve yakın koruma görevleri verilmiştir. 

İriliği ve sarkık derisiyle bilinen Napoliten Mastiff’ler, ürkütücü ve ciddi görünümlerinin yanı sıra genellikle uysaldırlar. Asil bir köpek cinsi olarak bilinmelerinin en belirgin örneği dünya tarihinde birçok imparator, kral ve soyluyla birlikte yaşamalarıdır.

Oldukça güçlü ve kaslı bir vücut yapısına sahip olan bu köpeklerin kilosu 80-100 arasındayken, uzunlukları ortalama 61-79 cm’dir. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre ise 2004 yılında İngiltere’de doğum yapan bir Napoli Mastiff, tam 24 yavru dünyaya getirmesiyle dikkati çeker.

2. Bir zamanlar 81 cm ile en uzun köpek rekorunu elinde tutan İngiliz Mastiff.

ingiliz mastiff

Mastiff ırklarının geçmişte çok eski zamanlarda Antik Mısır, Antik Yunan, Çin ve Orta Asya’dan köken aldıkları düşünülüyor ancak dünyanın her yerinde izlerinin olduğunu söylemek mümkün. İngiliz Mastiff’leri ise İngiltere’de ortaya çıkmış en eski ve cüsseli ırklardan biri. 

Oldukça cesur ve güçlü olan bu canlılar, özellikle bölge savunmalarında koruma köpeği olarak yetiştirilirler ve ortaya çıktığı ilk zamanlarda aslan ve ayı avlarında da kullanılmışlardır.

Boylarının oldukça uzun oluşunun yanında ağırlıkları da 100 kilogramı bulan İngiliz Mastiff’ler, ırkların irileştikçe yaşam sürelerinin doğru orantılı bir şekilde azalmasından dolayı ortalama 9-10 yıl hayatta kalabilirler.

1. 120 kg ile dünyanın en büyük köpek ırkı: Saint Bernard.

saint bernard

İsviçre’nin ağırlıklı olarak dağlık bölgelerinde yaşayan Saint Bernard’lar, bölgenin olumsuz hava koşullarında mahsur kalan insanların en iyi yardımcısıdır. Son derece eski türlerden biri olması sebebiyle mozaik ırklar kategorisine de dahil olan bu canlılar, genetik yapıları sebebiyle soğuk hava koşullarına son derece dayanıklıdır ve klima adaptasyonları oldukça güçlüdür.

Karakteristik özelliklerine bakıldığında zaman zaman eğitilme konusunda biraz inatçı olabilen ve özgürlüğüne düşkün olan Bernard’ların yaşam süresi, bu kategorideki diğer türlerine göre 8-10 yıl ile biraz daha kısadır.

Bu ırklar, minimum 65-70 kilogramdır ve ağırlıkları 120 kilograma kadar ulaşabilir. Boyları ortalama 80-90 cm’dir ve erkekleri dişilere göre biraz daha iri ve uzundur.

11
3
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
11
3
1
0
0