Günlük Çalışma Saatleri Düzenlendi: İşte Yeni Maksimum Çalışma Süresi

151
69
14
10
9
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşların günlük çalışma süreleriyle ilgili bazı değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler, yeni çalışma sürelerini gösteriyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, ülkemizde çalışmakta olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir karara ev sahipliği yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aldığı bir karar ile çalışma sürelerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle çalışma sürelerinde kısmen de olsa değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre 25425 sayılı Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'ndeki bir bent değiştirildi. Bu bentte, gün içi, akşam ve ağır vasıta şoförlerini ilgilendiren çalışma süreleri yer alıyordu. Yapılan değişiklikle yeni çalışma süreleri belirlenmiş oldu.

Resmi Gazete'de yer alan yeni yönetmelik şu şekilde

Resmi Gazete

Resmi Gazete'de çalışma süreleriyle ilgili yapılan değişiklik şu şekilde;

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Günlük çalışma saatleri ne kadardı?

4857 sayılı İş Yasası’nın 63 maddesi haftalık çalışma süresini 45 saat olarak belirlemiştir. 4857 sayılı Yasa’ya göre günlük çalışma süresi, günde 11 saati aşmayacak şekilde haftanın çalışılan günlerine bölünerek uygulanabilir. Ancak hiçbir durumda bir haftalık zaman dilimi içerisinde haftalık normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. Haftada 45 saat çalışan bir işçi kesintisiz 24 saat ücretli hafta tatili hakkı elde eder.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210727-1.htm
151
69
14
10
9
Emoji İle Tepki Ver
151
69
14
10
9