Ciner Medya'dan Habertürk Açıklaması: Kapatıyoruz

43
24
5
4
4
Bir süredir kamuoyu tarafından dillendirilen ve gazetenin kapanacağına yönelik iddialar Kenan Tekdağ‘dan çalışanlara gönderilen mail ile doğrulanmış oldu.

Ülkemizde gazete, televizyon ve internet portalı olarak yayın hayatını sürdüren Habertürk'ün basılı yayın ayağı kapatılıyor. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın bu sabah gazete çalışanlarına gönderdiği mail ile bu durumu doğruladığını söyleyebiliriz.

Kenan Tekdağ'ın Çalışanlarına Gönderdiği Mail

“Bildiğimiz gibi, 20. yüzyılın büyük çoğunluğunda en önemli kitle iletişim aracı gazetelerdi. Bununla birlikte kitle iletişim araçları teknolojisinde meydana gelen olağanüstü gelişmeler (televizyon ve internetin yaygınlaşması, mobil iletişim teknolojisindeki baş döndürücü erişim artışı ve hızı) medya endüstrisinde gazetelerin yazılı baskısının 21. yüzyılda sürdürülebilir bir geleceği olup olmadığı konusunu gündeme getirdi.

Özellikle son on yıllık gelişmeler dünyada medya endüstrisiyle ilgili çevrelerde bu soruya olumsuz yanıt verenlerin sayısında belirgin bir artışa yol açtı. Nitekim, öncelikle demografik olarak genç kuşağın yazılı basımdan uzaklaşması ve iletişimi mobilden yapmaya yönelmesi sonucunda meydana gelen önlenemez tiraj düşüşleri, diğer taraftan medya ekosisteminde yazılı basının aldığı reklam payının düzenli olarak kayba uğraması gibi sebepler, Amerika ve Kanada başta olmak üzere İngiltere Fransa Almanya gibi Avrupa ülkelerinde Singapur Malezya gibi uzakdoğu ülkelerinde yerel bölgesel ve ulusal nitelikte yüzlerce gazeteyi yazılı baskılarını sonlandırmak mecburiyetinde bıraktı. (Google’da yapılacak basit bir araştırma bu olgunun sayısal dökümünü verecektir.)"

Elbette ülkemiz de bu gelişmelerin dışında kalmadı. Son on yılda internet erişimi nüfusumuzun ve coğrafyamızın neredeyse tamamını kapsadı aynı şekilde internet ve mobil iletişiminde dünyada en hızlı büyüme ve en uzun süreli zaman geçirme oranlarında ülkemiz dünya sıralamasında en üst sıralara yerleşti. Yaşanan bu gelişmeler ülkemizde de kitle iletişiminin doğasını değiştirdiği gibi Medya endüstrisinin parametrelerini de sarsıcı değişimlere zorladı.

Son beş yılda ülkemizde de gazetelerin yazılı baskılarının tirajı düzenli olarak düşmekte, reklamdan aldığı pay düzenli olarak azalmakta buna mukabil baskı maliyetleri sürekli olarak artmakta iken televizyon ve İnternet mecralarının erişimi ve reklam payı düzenli olarak yükselmektedir. Bu gelişmelerin ve değişimlerin sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yazılı basının bir endüstri kolu olarak geleceğinin olup olmadığı bir tartışma konusudur.”

Gönderilen mailden de anlayabileceğimiz gibi gazetenenin kapanacağı kesinleşti. Akdağ'ın belirttiğine göre gazete çalışanlarının bir kısmının ise internet portalına kaydırılması planlanıyor. Habertürk TV için ise herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil.

43
24
5
4
4
Emoji İle Tepki Ver
43
24
5
4
4