• Anasayfa
  • İnternet
  • Hun İmparatorluğu'nun Tarih Akışını Değiştirecek Araştırma

Hun İmparatorluğu ile İlgili Tarihsel Bilgileri Kökten Değiştiren Araştırma!

22
7
6
5
5
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel bir araştırmanın sonucuna göre Hun İmparatoru Attila’nın Roma İmparatorluğu’nu işgal ettiği sırada halka büyük şiddet ve baskı uyguladığı konusundaki tarih bilgisi yanlış olabilir.

Yapılan araştırmaların sonucuna göre tarihe ‘zulüm ve şiddet insanı’ olarak aktarılan Hun İmparatoru Attila, kitaplarda yazılanların aksine işgal ettiği yerlerdeki yerel halkla arasında iyi ilişkiler kurmuş olabilir.

Roma İmparatorluğu’nun o dönemlerde sınır bölgesi olan günümüz Macaristan’daki mezar alanlarında bir araştırma yürüten Cambridge Üniversitesi’nin elde ettiği bulgular, bugün Plos One dergisinde yayınlandı.

Bu bölgede yaşayan halkın Hunların gelişi sonrası hangi sorunları yaşamış olabileceğine odaklanan araştırmada yerel halkın beslenme ve mekansal hareketliliğine dair bilgiler edinmek için, Macaristan’da bulunan mezarlardan çıkarılan dişler ve kemikler üzerinde biyokimyasal testler yapıldı. Sonuç olarak köylülerden bazılarının bulundukları yerden ayrılıp sığır çobanları gibi sürekli hareket ettikleri ve bazılarının da aşiretlere katılıp silahlandığı ortaya çıktı. Aynı araştırmanın sonunda Hunlar da burada yerleşik hayat anlayışının ne kadar keyifli olduğunu görmüş, işgal ve şiddet tutkularını da arkalarında bıraktılar.

Araştırmanın başındaki isim olan Cambridge Üniversitesi arkeoloji bölümünden Dr. Susanne Hakenbeck’e bu araştırma, Hunlarla ilgili günümüze kadar gelen birçok tarihsel bilgiyi değiştirebilir. Hakenbeck, son olarak şunları söyledi: "Roma İmparatorluğu'nun son yüzyılındaki anlatımlar şiddet sarsıntısı üzerine odaklanıyorken yeni verilerimiz, sınır bölgesindeki yaşayan insanlar arasında belli bir seviyede işbirliği ve bir arada yaşama durumunun olduğu izlenimini veriyor. Kültür savaşlarından çok uzak bir şekilde, hayat tarzları arasındaki değişimler, siyasi olarak istikrarsız zamanlardaki sigorta poliçesi olmuş olabilir."

22
7
6
5
5
Emoji İle Tepki Ver
22
7
6
5
5