Kömür Madenleri, Petrol ve Gaz Sektöründen Daha Çok Metan Yayıyor

9
3
1
1
0
Fosil yakıt endüstrisinin, daha önce petrol ve gaz üretiminden kaynaklanan sızıntılar nedeniyle en büyük atmosferik metan kaynaklarından biri olduğu anlaşılıyordu. Yeni bir araştırmaya göre, kömür madenlerinden kaynaklanan metan emisyonları, daha fazla ve bu oran önceki tahminlerin iki katından fazla olabilir.

Journal of Cleaner Production’da yayınlanan yeni bir makale, kömür madenciliğinin sera gazı seviyelerine daha büyük bir katkıda bulunabileceğini ve önümüzdeki yıllarda emisyon oranlarının önemli ölçüde artmasını öngörüyor. Bu, terk edildikten uzun süre sonra metan sızmaya devam eden eski kömür madenlerinin etkisini açıklarken daha da belirgin olarak ön plana çıkıyor. Bugüne kadar, madenlerden gelen metan emisyonlarını azaltma girişimleri sınırlı kaldı.

Kömür madeni, daha fazla metan yayıyor:

Söz konusu çalışmanın yazarları, mevcut verilerde önemli boşluklar olduğunu ve sonuçlarının, yeterli bilginin mevcut olduğu tek uluslardan yapılan tahminlere dayandığını söylüyor. Bununla birlikte, bulgular, fosil yakıt endüstrisinden kaynaklanan metan emisyonlarının “ciddi şekilde hafife alındığını” öne süren bir dizi makaledeki en son veriler olarak kayda geçti.

Metan, sulak alanlar gibi doğal kaynakların yanı sıra, tarım ve fosil yakıt üretimi gibi insan faaliyetlerinin neden olduğu birtakım etkenlerden ortaya çıkıyor. Metanın ortaya çıkması konusunda yaklaşık beşte bir oranını oluşturan fosil yakıtların katkısına ilişkin kayda değer bir belirsizlik olsa da, daha önce yürütülen bir çalışma, en büyük etkinin petrol ve gaz üretiminden kaynaklandığını ortaya koydu.

Öte yandan, kömür de bir metan kaynağı olabilir. Kömür madeni metanının kaçışı kömür yataklarından oluyor ve madenciler için güvenli bir ortam sağlamak adına genellikle havalandırma sistemleri aracılığıyla 'sifonlanıyor.' Yeni bir çalışmadan elde edilen tahminlere göre, kömür madeni metanı, 2020 yılında 92 metrik ton seviyesine çıkarak daha yüksek seviyelere ulaşacak. Bu oran, 2018 yılında yaklaşık 40 metrik tondu.

Kaynak : https://www.carbonbrief.org/coal-mines-emit-more-methane-than-oil-and-gas-sector-study-finds
9
3
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
9
3
1
1
0