Lityum Polimer İle Lityum İyon Piller Arasındaki Temel Farklar

33
25
7
6
6
Gerek boyut, gerekse hafiflik itibariyle oldukça kullanışlı olan Li-polimer, günümüzde başta cep telefonu ve tablet olmak üzere bir çok alanda pil olarak kullanılıyor.

Polimer tabiri, polimer tabanlı olan ya da olmayan belirli bir lityum bazlı bataryayı tanımlamak için kullanılır genellikle. Bu bataryalar tipik olarak gözenek ve prizma benzeri hücrelere sahiptirler. Polimer denilince her ne kadar plastik akla gelse de, sentetik plastiklerden temel biyolojik yapıları oluşturan proteinlere ve doğal polimerlere kadar geniş bir aralığa hitap eder aslında.

Lityum-polimer, elektrolit kullanımı noktasında diğer pil sistemlerinden farklılık gösterir. Orijinal polimer tasarımı 1970’li yıllarda, katı polimer elektrolit kullanılarak yapılmıştı ilk olarak. Katı polimer ise plastik benzeri bir film tabakasından oluşuyordu. Bu yalıtkan iyon akışına imkan tanıyor, elektrolite daldırılmış geleneksel gözenekli ayıracın yerini alıyordu.

Katı polimerlerin oda sıcaklığında iletkenlikleri oldukça düşüktür. Akımın sağlanması için bataryanın 60 derece ve üzeri sıcaklıklara kadar ısıtılması gerekir. Sabit uygulamalarda kullanılan büyük polimer bataryaların ısıtılmaları gerektiği için kullanımdan kaldırılmışlardı. 2000’li yılların başlarında ortaya çıkan ve çok tutan ‘gerçek plastik batarya’ kavramı, çevre ısılarında iletkenliğin sağlanamaması nedeniyle uygulamaya aktarılamamıştı.

Modern Li-polimer bataryaların oda sıcaklığında iletken özellik kazanmalarını sağlamak için düzeneğe ayrıca jelli elektrolit eklenmişti. Günümüzde bir çok Li-ion polimer pili, kısmen nemlendirilmi mikro gözeneklere sahip bir ayıraçla birlikte üretilirler. Li-polimer, Li-kobalt, NMC, Li-fosfat ve Li-manganez gibi benzer yapılı sistemlerde olduğu üzere bir çok alanda uygulama alanına sahip olmakla birlikte, benzersiz bir pil kimyası olarak kabul edilmez. Li-polimer paketlerinin büyük kısmı kobalt tabanlıdır. Bunun yanına diğer aktif materyaller de eklenebilir.

Normal bir Li-ion ile Li-ion polimer arasında, jelli elektrolitin de bulunduğu bir sistemde ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? Eğer kullanıcı açısından ele alacak olursak meseleyi, lityum polimer temel itibariyle lityum-iyon ile aynı özelliğe sahiptir. Her iki sistem de benzer katot ve anot materyalleri kullanır ve benzer miktarda elektrolit içerir.

Li-polimer, geleneksel gözenekli ayıracın yerini alan mikro boyutlu gözenekli elektrolit bileşeni itibariyle özgün bir yapıya sahiptir. Li-polimer kısmen daha yüksek seviyeli özel enerji tipi sunarken, aynı zamanda bilindik Li-iyon pilinden daha ince şekilde üretilebilir. Fakat üretim masrafı, silindirik tasarımlı olana göre daha yüksektir. Gözenekli piller sıklıkla ‘Li-polimer’ olarak tanımlanırlar.

Li-polimer piller aynı zamanda yiyecek paketine benzer esnek bir folyo tipinde muhafaza çerisinde üretilirler. Standart Li-iyon pili elektrotların birbirlerine iyice yapışmaları için sıkı sıkıya paketlenirlerken, Li-polimer pilleri ise basınç uygulamayı gerektirmeyen ince levhaların içerisinde paketlenirler. Folyo tipi bir kaplama ile ağırlık, klasik sert kaplamalara oranla %20’den fazla bir oranda düşürülebiliyor. İnce film teknolojisi ile tasarım daha rahat bir şekle bürünür. Zira batarya bu şekilde herhangi bir biçime dönüştürülebilir ve böylece modern mobil telefon ve tabletlerin içerisine oturtulabilirler. Li-polimer aynı zamanda kredi kartı inceliğinde de üretilebilir. Hafiflik ve yüksek özel enerji potansiyeli gibi faktörler Li-polimer’i tercih edilir seçenek haline getirmektedir.

Li-polimerin şarj olma ve deşarj olma özellikleri diğer Li-iyon sistemleriyle benzerdir ve bu işlem için ayrılmış bir şarj cihazına ihtiyaç duymaz. Güvenlikle ilgili koşullar da normal devrelerde gerçekleşen korunmada ihtiyaç duyulan koşullarla benzerlik taşır. Şarj işlemi esnasında gerçekleşen gaz birikmesi bazı prizma biçimli ve gözenekli hücrelerin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle üreticilerin bu şişmeyi tolere edecek yeterli alanı ayırmaları gerekir. Folyo paketi içerisindeki bir Li-polimer, silindirik paketleme içerisinde bulunan Li-iyon piline oranla daha az uzun ömürlü olabilir.

Kaynak : http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype
33
25
7
6
6
Emoji İle Tepki Ver
33
25
7
6
6