Psikolojideki Bu 4 Kişilik Tipinden Hangisine Sahipsiniz: Baskın, Alıcı, Kaçınan, Sosyal?

33
12
7
6
4
Kişilik analizlerinin amacı benzer davranışlar sergileyen bireyleri bir grupta toplayarak kişilik tipleri oluşturmaktır. Bu analizler Antik Yunan'da Aristo ile başladı ve günümüze kadar artarak devam etti.

Bizi başkalarından ayıran davranış ve düşüncelerimiz bizim kişiliğimizi oluşturur. Kişiliğin yanında merak edilen diğer iki kavram ise genellikle karakter ve mizaç oluyor. Karakter, ahlak ile ilgilidir ve bireyin toplumun diğer üyeleri tarafından kabul görmüş değerlerini ve davranışlarını bünyesinde toplar. Mizaç ise biraz daha duygular ile ilgilidir ve duygusal tepkilerimizin toplamını ifade eder. 

Bireysel psikolojinin kurucularından olan Avusturyalı Psikiyatrist Alfred Adler de davranışlarımızın ve düşüncelerimizin ardındaki nedenleri bulmak için kişilik üzerine çalıştı ve aşağılık kompleksi ve üstünlük arayışına dayalı olan kişilik kuramını oluşturdu. Bu kişilik kuramına göre 4 alt kişilik tipi bulunur: Baskın Tip, Alıcı Tip, Kaçınan Tip, Sosyal Yetkin Tip. Bu yazının sonundaki yönergeleri takip ederek Alfred Adler'e göre hangi kişilik tipine sahip olduğunuzu bulabilirsiniz.

Hedefleriniz kişiliğinizi gösteriyor olabilir

hedefler

Alfred Adler insanların gelecek hedeflerinin onların kişiliğini belirlemede ana etmen olduğunu düşünür. Bu alanda yapılan son araştırmalar gerçekten de her bireyin yaşamında belirli hedefler doğrultusunda, kimliğini korumak için istikrarlı davranışlar sergilediğini göstermiştir. Yani sizin kim olduğunuzu hedefleriniz belirliyor olabilir. Bu kişilik kuramına göre birinin kişiliğini anlamak isterseniz onun hedeflerine bakabilirsiniz. 

Kişilik geliştirilebilir mi?

kişilik

Alfred Adler ve bu alanda çalışan diğer bilim insanları diğer insanlarla olan etkileşimleriniz sayesinde kişiliğinizi geliştirebileceğinizi dile getirirler. Kişiliğinizin eksik yanlarını bulup bunlarla ilgili var olan karmaşaları çözebilirsiniz. Bunları çözdüğünüzde benliğinizde var olan yetersizlik ve aşağılık duygularını ortadan kaldırmış ve kişiliğinizi tamamlamış olursunuz. 

Alfred Adler'e göre kişilik tipleri:

kişilik testleri

Evet, şimdi sıra hangi kişilik tipinde olduğunuzu bulmak için takip etmeniz gereken adımlarda. Aşağıda bulunan her bir maddenin sizin için ne kadar uygun olduğunu 0 ile 4 arasında bir puan vererek puanlayın (0 - bana hiç uymuyor, 4 - bana çok uyuyor şeklinde). 4 bölüm 4 ayrı kişilik tipini temsil eder. En çok puan aldığınız bölümdeki kişilik tipine sahip sayılırsınız. Eğer iki bölümden aynı puanı aldıysanız bu kişiliğinizi değiştirme ve geliştirme aşamasında olduğunuzu gösterir. 

1. Baskın Tip 

a) Çabuk sinirlenip agresif hareketler sergilerim. 

b) Dominant bir karakterim vardır, başkalarını yönlendirmeyi severim. 

c) Etrafımda olan olaylar ile çok ilgilenmem, öncelikli olan benim isteklerim ve hedeflerimdir. 

2. Alıcı Tip

a) Problemlerimi çözmekte çoğu zaman yetersiz kaldığım için başkalarından yardım alırım.

b) Beklentilerim hep boşa çıkıyor kimseye güvenmemeliyim ama birilerine de güvenmek zorundayım.

c) Fabilerim, takıntılarım veya kaygılarım peşimi bırakmaz. 

3. Kaçınan Tip

a) Bir sorun olduğunda kaçmak ve zamana bırakmak en mantıklı çözümdür.

b) Başarısız olmamak için denememek gerekir.

c) Bir ortamda başkaları da varsa sorumluluk almak istemem.

4. Sosyal Tip

a) Sorunların çözümünde kendi yararım kadar başkalarının da yararını gözetmeliyim.

b) Bana göre çözülmemiş sorun yoktur, çözümü için uğraşılmamış sorun vardır. 

c) Empati düzeyim yüksektir.

Not: Yukarıdaki test her bir kişilik tipinin özellikleri dikkate alınarak makalenin yazarı tarafından kişilik tipi hakkında kişiye fikir vermesi için oluşturulmuştur. Tüm kişilikler biriciktir ve kendilerine özgüdür. Kişilik tipleri Adler'in de belirttiği gibi mutlak bir gerçekliği ifade etmez sadece kullanışlı kurgulardır. 

Kaynaklar: 1, 2, 3

33
12
7
6
4
Emoji İle Tepki Ver
33
12
7
6
4