10 Bin TL ÖTV İndirimli 'Hurda Araç Teşviki' Uygulaması Yürürlüğe Girdi!

29
2
2
0
0
Halk arasında 'hurda araç teşviki' diye bilinen, 16 ve daha büyük yaştaki kimi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10.000 TL'ye değin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması başlıyor.

Yapılan hesaplamalara göre 6 milyon aracı ilgilendiren hurda araç teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi... Düzenleme kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 ya da daha fazla insan taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar girecek. Motosikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makinaları gibi taşıtlar ise kapsamda yer almayacak.

Söz konusu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar aracılığıyla ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması durumunda, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında düzenlemeden faydalanılacak. İhraç edilecek ya da hurdaya çıkartılacak aracın araç bütünlüğünün korunuyor olması, motor ve şanzıman gibi önemli aksamlarının bulunması gerekecek.

Model yılı esas alınacak

Araçların yaşı, tescil işleminin gerçekleştiği sene dikkate alınmadan, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın 1 yaşında olduğu kabul edilerek saptanacak. Bu durumda, 2018'de 2003 model ve daha eski model araçların, 2019'da ise 2004 model ve daha eski model araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması durumunda düzenlemeden faydalanılabilecek. Trafiğe çıktıkları seneden daha sonraki yılın model yılını haiz olan araçların yaşının hesaplanmasında da tescil belgesinde yazılı model yılı esas alınacak.

Madde kapsamında yeni alınacak aracın, ihraç edilen ya da hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olması gerekecek. Aracın kamyonet cinsi bir araç olması durumunda, düzenlemeden yalnızca kamyonet cinsi yeni bir aracın ilk iktisabında faydalanılabilecek.

Otomobil sınıfı yeni alınacak aracın motor silindir hacminin 1600 santimetreküp ve altında olması gerekecek. Yeni alınacak aynı cins aracın yalnızca elektrik motorlu olması halinde, motor gücü sınırlaması olmaksızın düzenlemeden faydalanılabilecek. İhraç edilen ya da hurdaya çıkartılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması olmayacak.

Düzenlemeden faydalanma hakkı, trafik sicilinde isimlerine araç kayıtlı olan kişilere ait olup, bir başkasına devredilemeyecek.

10.000 TL'ye kadar ÖTV indirimi

Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46.000 liranın altında ise teşvik tutarı 10.000 lira olacak. Vergisiz fiyatı 46.000 ila 80.000 lira arasında ise 8.000 lira, vergisiz fiyatı 80.000 lirayı aşıyorsa da 3.000 lira ÖTV indirimi sağlanacak.

Bunların haricinde kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van, panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise ÖTV matrahına bakılmaksızın 10.000 TL'lik indirim uygulanacak.

Yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin, belirlenen tutarın altında olması durumunda bu vergi tahsil edilmeyecek. Tahakkuk eden ÖTV'yi aşan tutar iade edilmeyecek ve başka bir araç alımında kullanılmayacak.

Düzenlemeden, 27 Mart 2018 tarihinden - 31 Aralık 2019'a dek kayıt ve tescili silinerek doğrudan ya da ihracatçılar aracılığıyla ihraç edilen ya da hurdaya çıkartılan araçlar yerine 31 Aralık 2019'a alınacak araçlar için faydalanılacak.

İsimlerine kayıt ve tescil edilmiş 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkarmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, söz konusu araçlarını il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine veya Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan Ömrünü Tamamlamış Araç Teslim Yerlerine ya da geçici depolama alanlarına teslim edebilecek.

Diğer yandan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, geçtiğimiz sene çıkarılan hurda düzenlemesine dair sürenin 2019 sonuna değin uzatılması ile 1997 model ya da daha eski taşıtların ihraç edilmesi durumunda da uygulamadan faydalanılacağına ilişkin esaslar yer aldı. 

6 milyon araç var

2017 sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyon adedi geçmiş durumda. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıta mevcut. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir problemdi. Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi bazı sorunlar söz konusu.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/hurda-arac-tesviki-uygulamasi-basliyor-iste-kritik-detaylar-40864372
29
2
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
29
2
2
0
0