Çalıştığımız İşler ve İşyerleri, Bizi Günden Güne Öldürüyor!

47
10
3
1
0
Çalışma koşullarının gitgide zorlaştığı bir dünyada yaşıyoruz; öyle ki, işyerlerinde yaşanan aşırı stres, insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış durumda. Uzmanlar, bu konuda işverenlerin ve hükümetlerin adım atması gerektiğini belirtiyor.

İşyerlerinde yaşanan aşırı strese bağlı ölüm vakalarını, giderek daha fazla duymaya başladık. Söz konusu ölümlerde yaş ve cinsiyet ayrımı olmadığı gibi, bedensel emek ya da entelektüel emek farkı da görülmüyor. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'na göre, her sene 550 milyon işgünü kaybının ardında, 'stres kaynaklı' işe gitmeme sorunu yatıyor.

2015 yılındaki 300 araştırmanın incelenmesi üzerine, işyerindeki zararlı uygulamaların neden olduğu hastalık ve ölüm sayılarının, pasif olarak maruz kalınan sigara dumanından kaynaklı olanlara eşdeğer olduğu gözlemlendi. İşyerlerindeki sakıncalı uygulamalar arasında en dikkat edilmesi gerekenler: Uzun çalışma süreleri, iş-aile çatışması, ekonomik güvensizlik, iş kontrolü ve sağlık sigortasının olmaması… 

İnsanlar çalıştığı yerlerde hasta oluyor, hatta ölüyorsa, bu konuya eğilmek gerekir. Bütün dünyada sağlık harcamaları artarken, işyerleri de üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir kamu sağlığı sorunu haline geliyor. Dünya Ekonomik Forumu tahminlerine göre, dünya genelinde sağlık harcamalarının çoğu kronik hastalıklara yapılıyor ve bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebiyle ölümler, tüm ölümlerin %63'ünü oluşturuyor. Kronik hastalıklar, stresin yanı sıra sigara, alkol, uyuşturucu, stres kaynaklı aşırı yeme gibi sağlıksız davranışlardan ötürü ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar en büyük stres kaynağının ise işyerleri olduğuna işaret ediyor.

Amerikan Stres Enstitüsü verilerine göre, işyerindeki stresin ABD ekonomisine maliyeti senede 300 milyar doları aşıyor! Araştırmalar, işyerindeki zararlı idari uygulamalar sebebiyle yılda 120 bin ekstra ölüm olduğunu ve bundan kaynaklı ekstra sağlık harcamalarının da yılda ortalama 190 milyar doları bulduğunu gösteriyor. Hal buyken, ölüm sebepleri sıralamasında; işyerleri, böbrek hastalıkları ve Alzheimer'ı da geride bırakarak beşinci sırada yer alıyor. İngiltere'de 2016-17 yılında iş kaynaklı stres, depresyon ya da anksite sebebiyle 12,5 milyon işgünü kaybı yaşandı.

Çalışanlar bakımından bu sorunlara yol açan kötü uygulamalar, şirketlerin de yararına değil... Zira uzun çalışma saatleri, verimliliği düşürüyor. İşten çıkarmalar işyerlerinin performansını yükseltmediği gibi, en iyi işçilerin de işten ayrılmasına sebep oluyor ve tazminat ya da müşterilerle bağların zayıflaması gibi nedenlerle tasarruf da sağlamıyor.

Araştırmalar, çalışanların işlerini ne zaman ve ne şekilde yapacakları hususunda daha çok kontrol sahibi olmaları halinde daha fazla motivasyonla çalıştıklarını gösteriyor. Üstelik, stresli ve hasta işçilerin sağlıklılar kadar verimli çalışamadığı da kesin.

İş hayatının gitgide kötüye gittiğini gösteren pek çok veri var. Eskiden ekonomik kriz zamanlarına has işten çıkarmalar, günümüzde rutin bir uygulamaya dönüşmüş durumda. 'Esnek ekonomi' güvencesiz çalışmayı zorunlu kılıyor; işçiler ne kadar süre çalışacaklarını, gelirlerinin ne olacağını bilmiyor. Bu durum, aile ile geçirilen zamanı ve sosyal ilişkileri de olumsuz yönde etkiliyor.

1950-60'lı yıllarda CEO'lar; hissedarlara, müşterilere, çalışanlarına ve topluma karşı sorumlu olduklarını düşünüyordu. Günümüzde ise hissedarların menfaatleri, her şeyin üzerinde tutuluyor! Şirketlerinde çalışan insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını önemseyen çok az yönetici var. Çalışanlara ücretli izin verilmesi, müdürlerin her saat mesaj göndermemesi, işçilere evdeki zamanlarını dinlenerek geçirme imkanı verilmesi, çalışanlara lojman olanağı ve kendi işlerini kendilerinin kontrol etmesi gibi olumlu pratikleri uygulayan şirket sayısı yok denecek kadar az.

Çalışanların, işyerini seçerken yalnız ücret ve yükselme ihtimallerini değil, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da göz önünde tutması gerekiyor. İşletme yöneticileri ise yalnızca kârlarını değil, işgücünün sağlığını da ölçüme tabi tutmalıdır. Hükümetler ise sağlık giderlerinin günden güne artış göstermesi sorunuyla alakalı olarak, işyerlerine ve işyerlerindenki çalışma koşullarına daha fazla odaklanmalı; zira işyeri stresi insanları hasta etmenin de ötesinde, artık öldürmeye başladı.

47
10
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
47
10
3
1
0