Dünyanın En Radyoaktif 5 Bölgesi

50
10
5
2
1
Bir çoğu eski Sovyetler Birliği'nde bulunan radyoaktif kirliliğin yoğun olduğu bölgeler soğuk savaş döneminde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşmuş ve uzun yıllar bir çok insanın hayatını tehdit etmiş.

Dünyamız bir çok açıdan doğal olarak radyoaktif özellik taşır ama, insan hatasından ya da yapılan çalışmalardan kaynaklanan, özellikle radyasyonla kirlenmiş belirli bölgeler de var maalesef. Hazırladığımız 5 maddelik liste, aynı zamanda asla bulunmamanız gereken yerler anlamına da geliyor. Olur da yolunuz düşerse, birkaç saat de olsa bu bölgelerde bulunmak, sağlığınızda ciddi anlamda bozulmalara neden olabilir.

Sırf siz gitmeyin diye değil de, aynı zamanda bilgi sahibi olunması açısından dünyanın en radyoaktif beş bölgesini bilginize sunuyoruz.

5. Siber Kimyasal Reaktörü, Rusya

Siber Kimyasal Reaktörü, Moskova’dan sadece 300 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Soğuk savaşın başladıktan sonra yaklaşık 40 yıl boyunca Sovyetler Birliği’nin araştırma programı dahilinde kullanılan sitede kapatılana kadar nükleer materyal üretimi yapılmış ve aynı zamanda nükleer depolama tesisi olarak kullanılmış.

 

4. Poligon, Kazakistan

Poligon, Sovyetler Birliği’nin soğuk savaş döneminde nükleer silah denemeleri yaptığı ana lokasyonlardan biri olan ‘Semipalatinsk’ test sitesi olarak da bilinir.

1949 yılı ile 1989 yılı arasında toplam 456 nükleer test gerçekleştirilen sitenin çevresinde yaşayan insanların sağlığı hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Soğuk savaşın bitişiyle birlikte 1991 yılında halka açılan sitenin çevresinde yaşayanlara ne derece tehdit oluşturduğu gözler önüne serilmiş. 200.000 civarında insan, hükümetin uzun yıllar gizlice yürüttüğü site faaliyetleri yüzünden şu anda radyasyonun etkilerinden ötürü sağlık sorunları yaşıyorlar.

 

3. Mailuu-Suu, Kırgızistan

Mailuu-Suu eski bir uranyum maden kasabasıdır. Maden atıklarından ötürü çevrenin radyoaktif açıdan kirlenmesinin yegane sebeplerinden biridir. Yapılan kazılar neticesinde 1.9 milyon kübik metre uranyum atığı biriken şehirde halen 25.000 kişi yaşamaktadır. Yapılan bazı çalışmalara göre şehir, dünyanın radyoaktif olarak en kirli üçüncü yeridir. Erezyon ve diğer doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bölgede radyoaktif materyaller nedeniyle kirlilik oranı daha da artmaktadır. Deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin yaşandığı her an radyoaktif atıklar açığa çıktığı için kirlilik de daha da artmaktadır.

2. Chernobyl, Ukrayna

Chernobyl Felaketi, tarihte yaşanan en elim nükleer felaketlerden biriydi. 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Nükleer Reaktörde  meydana gelen patlama büyük oranda radyoaktif maddenin yayılmasına neden olmuştu. Gerçekleşen patlama nedeniyle havaya ve atmosfere radyoaktif materyal karışmış ve bu materyaller daha sonra Avrupa ve Sovyetler Birliği’ne yayılmıştı. Bölgenin bir çok yeri radyoaktiviteyle kirlenmiş olmakla birlikte en ağır darbeyi nükleer reaktör almıştı. Bölge ve çevresi yaşanan olaydan sonra boşaltılmış ve halen inanılmaz derecede radyoaktif olma özelliğini sürdürmektedir. Uzunca bir süredir gerçekleşen arındırma faaliyetlerine rağmen insanların bölgeye tekrar yerleşebilmeleri için on yıllarca sürenin geçmesi gerekmektedir.

Olaydan yaklaşık 6 milyon kişi etkilenmiş ve bunların yaklaşık 4 bin ile 93 bin kadarı bu patlama nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Nagasaki ve Hiroshima’ya atılan bombalardan 100 kat daha fazla radyasyonun yayıldığı olayda Belarus bölgesi yayılan radyasyonun %70’ine maruz kalmıştı.

1. Fukushima, Japonya

Japonya’da gerçekleşen Fukushima depremi, dünyanın en uzun süre devam edecek olan nükleer tehlikesine neden olmuştu. Fukushima Chenobyl’den bu yana yaşanan en kötü kazaydı. Üç reaktörün erimesine neden olan deprem sonrasında reaktörden 200 mil öteye yüksek oranda radyasyon yayılmıştı.

2011 yılında yaşanan deprem ve sonrasında gelişen tsunami dalgaları, bu nükleer felaketin yaşanmasının en büyük nedenleriydiler. Reaktördeki cihazların çalışmasını durduran bu felaketler, gerçekleşen erimenin ana sebepleriydiler. Bu olay gerçekleşen en yeni olay olması nedeniyle şu anda dünyadaki en radyoaktif bölge olma özelliğini taşıyor. Olayla birlikte çevreye yayılan radyasyonun kalıcı etkileri henüz belli değil. Tabii sonuçlarının nerelere varacağı da. Temizlik faaliyetleri halen devam etmekle birlikte bölgenin tekrar güvenli hale getirilmesi için bir ömür geçmesi gerekecek.

Kaynak : http://interestingengineering.com/top-5-most-radioactive-locations-across-the-globe/
50
10
5
2
1
Emoji İle Tepki Ver
50
10
5
2
1