Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

45
6
6
2
0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, internet alan adları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte yeniden tahsise açılan alan adları için üç aylık başvuru alınmama süresi, iki aya düşürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ".tr" uzantısına sahip alan adları yönetimine ilişkin esasları belirleyen internet alan adları yönetmenliğinde düzenlemeye gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan "İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugün yayımlanan yönetmelik kapsamında yeniden tahsise açılan alan adları için üç aylık başvuru alınmama süresi iki aya düşürüldü. Ayrıca yönetmelikle Bakanlık adı "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı", Tahsise Kapalı Adlar Listesi "Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi", Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi "Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi" ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı tanımı "Alan adları ile ilgili ihtilafların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten taraflarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşlarını" tanımlayacak şeklinde güncellendi.

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı sayısına sınır getirildi:

internet alan adı

Yapılan değişikliklerle birlikte alan adı tahsislerinde yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) belirlenmesine ilişkin de düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye göre alan adı tahsis sisteminde yeni bir döneme geçilecek olmasına ilişkin hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlara göre daha esnek bir model tasarlandı.

Tasarlanan yeni modele göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet alan adlarına yönelik pazar koşulları ve uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak UÇHS sayısına sınır getirebilecek. Öte yandan geçiş sürecinde faaliyette olan asgari UÇHS'nin bulunmaması halinde alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar BTK tarafından belirlenen tarafça işletilebilecek.

".kep.tr" uzantısı, ikinci seviye alan adları listesine eklendi:

Yeni yönetmelikle internet alan adlarına yönelik verilerin güvenliğinin korunmasına ilişkin önlemler de alındı. Buna göre son kullanıcılara alan tahsisi yapan şirketler olan kayıt kuruluşlarına "TRABİS olarak adlandırılan '.tr' ağ bilgi sistemine entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurma" yükümlülüğü getirildi.

Yönetmeliğin ilk yayımlandığı 2010 yılı sonrasında Türkiye'de kullanılmaya başlanan kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının kullandığı ".kep.tr" uzantısı ise ikinci seviye alan adları listesine eklenerek güncelleme yapıldı.

Bunlara ek olarak kayıt kuruluşları ve uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılara gerekli durumlarda yaptırımların uygulanması hususu düzenlendi.

Belgeli tahsisler ile satış, devir ve feragat işlemlerinde gerekli olan kontrollerin kurum tarafından yapılması ve başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda kurum tarafından ilgili alan adı tahsisinin iptal edilmesi hususları güncellendi.

Yeniden tahsise açılan alan adları için de yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre üç aylık başvuru alınmama süresi iki aya indirildi.

Uyuşmazlıklara ilişkin kararların yayımlanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dikkate alındı ve ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin kararların BTK'nin internet sitesinde yayımlanması sırasında, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması hususu düzenlendi.

Kaynak : https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/internet-alan-adlari-yonetmeliginde-degisiklik-574488.html
45
6
6
2
0
Emoji İle Tepki Ver
45
6
6
2
0