Nötrinolar: Atomaltı Dünyanın Gizemli Parçacıkları

10
5
1
1
1
Makro ölçekte nesneler kimliklerini korurlarken, atom altı dünyada parçacıklar farklı kimlikler arasında geçiş yapabiliyorlar.

Bir çok fiziksel nesne günlük hayatta biz etkileşimde bulunmasak da varlıklarını sürdürmeye devam ederler. Örneğin baseball topunu elinizde de tutsanız baseball topudur, havada uçsa da. Hatta elektronlar da bir atomun parçaları iken de elektrondurlar, üç boyutlu uzayda gezinirken de. Aynı kütleye ve aynı yüke sahip elektronlardırlar.

Fakat çok hafif ve çok hızlı, yüksüz parçacıklardan oluşan nötrinoların yapısı bilinmiyor. Nötrinolar diğer parçalarla etkileşim halindeyken başka, serbest halde dolaşırlarken ise daha başka özellik gösterirler ve kimlikleri zamanla değişebilir. Örneğin güneş ışınlarıyla ya da radyoaktif ışıma ile etkileşimde bulunduklarında, oluşumları sırasında karakterize olundukları üç farklı kimliğe bölünürler. Fakat serbest dolaşım halinde iken bambaşka üç farklı nötrino ortaya çıkar. Çünkü gezinme halindeyken kimlikleri, kütlelerine göre şekil alır.

Şu var ki, her iki durumdaki kimlikleri, birebir uyum sağlamazlar. Tersine etkileşim halindeki her bir nötrinonun kimliği, serbet dolaşım halindeki kimliklerinin karışımından oluşan, özgün bir bileşimdir. İşte bu tuhaflık, nötrinoların kimliklerini değiştirmelerine olanak sağlar (Süper Pozisyon olarak adlandırdığımız durum). Bunun nedeni de dolaşım halindeki nötrinoların farklı kütlelere sahip olmalarıdır. Bu sebeple de birbirlerinden farklı yönlerde hareket ederler.   Farklı kütlelere sahip nötrinoların farklı hız ve yönlerde hareket etmeleri, onların bazen elektronla etkileşim halinde bulunan bir kombinasyon gibi davranmalarına, bazen de muon ile etkileşim halinde bulunan bir kombinasyon gibi davranmalarına neden olur.  Ve bu değişim zaman içerisinde tekrar eder. Tüm bu değişimler, nötrino uzayda süper hızda gezinirken gerçekleşir.

Bu durumu temsili olarak anlatmak gerekirse: Keman çalan birine (A durumu) belirli uzaklıkta bulunan bir kişinin ortaya çıkan dalgaları ses olarak algılamasını (E durumu) ele alalım. Ya da biraz daha uzakta bulunan bir başka kişinin (D durumu). Her biri farklı şiddette algılayacaktır müziğin sesini.

Aslında nötrinoların farklı kimlikler arasındaki gel-gitleri kısmen keşfedilebilmiştir. Çünkü güneş ışınlarından gelen  nötrinolar, füzyon teorisine göre olması gerekenden çok daha az. Dünyamızda olması gerekenin üçte biri oranında elektronla etkileşimde bulunan nötrino ortaya çıkarken,diğerleri muon ve tau ile etkileşimde bulunurlar. Bu da netice itibariyle oldukça uzun aralıklı ve gerçek bir quantum durumunu ortaya çıkarır ki buna ‘Süper Pozisyon’ adı verilir.

Nötrinolar her ne kadar oluşumlarındaki elektron, muon ve tau parçacıkları ile tanımlansalar da, elektron ailesinin tüm üyeleri arasında ve hatta quarklarla da etkileşimde bulunabilirler. Ve böylece farklı farklı kimliklere bürünürler.

Kaynak : https://futurism.com/videos/watch-quantum-shape-shifting-is-real/
10
5
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
10
5
1
1
1