• Anasayfa
  • Bilim
  • Teknoloji, Amacına Hizmet Etmekten Uzaklaşıyor mu?

Teknoloji Kavramı, Temel Anlamına Hizmet Etmekten Giderek Uzaklaşıyor mu?

4
2
2
1
1
Artık aklımıza teknoloji dendiğinde gelen şeylerle, kavramın ortaya çıkışı arasında büyük bir fark var ve bilim insanları, bilinen teknoloji ile 'sosyal' teknoloji arasındaki uçurumu kapatmak için çalışacaklar.

Teknoloji dendiğinde aklımıza gelenler belli; bilgisayarlar, yapay zeka, cep telefonları, oyunlar, roketler ve uzay araçları gibi fiziksel ürünler. Ancak aslında teknoloji kavramının ortaya çıkışı esnasında üstüne yüklenen anlam çok daha geniş kapsamlıydı. Yapılan ilk tanıma göre teknoloji 'topluma fayda sağlayan bir süreç ve bu süreç sonucunda ortaya çıkan hizmetlerin tümü'ydü.

Tanımın yanında, kelimenin günümüzde kullanımına da bakınca, kavramın anlamının hayli daraltıldığını fark ediyoruz. Üstelik aynı zamanda teknolojinin gelişme alanları, topluma faydacılıktan da giderek uzaklaşıyor. Emek verimliliği, ulaşım hızı ve insan iletişimi gibi pek çok konuda teknoloji artık gelişmiş durumda ve bu tabii ki son derece önemli. Yine de bunun yanında teknolojinin gelişiminin sosyal anlamda da devam etmesi gerekiyor ve bunun yolu da bildiğimiz anlamıyla 'teknolojiyi' sosyal konulara da entegre edebilmek.

Konu hakkında bilim de son dönemde önemli adımlar atmaya başladı. Teknolojiyi sağlık gibi toplumsal konulara entegre ederek atılan bu adımlar her ne kadar var olsa da henüz diğer 'teknoloji' ile kıyaslandığında çok da iyi durumda değiliz ve Santa Fe Enstitüsü'nde gerçekleşecek yeni bir kongrede pek çok mühendis, yazar, bilim insanı, tarihçi, avukat, fütürist, ekonomist ve filozof konu hakkında çalışmalar yürütecek.

Kalabalık araştırma ekibi, iki hafta boyunca devam edecek etkinlik süresince teknoloji konusunun tüm yönlerini ve sosyal alanlara nasıl entegre edilebileceğini konuşacaklar. Ekibin katılımcıları, süreç sonunda ortaya çıkabilecek yeni dönüşüm fikirlerinin insan hayatı için oldukça önemli sonuçları olacağına inanıyor.

Kaynak : https://phys.org/news/2018-08-gap-physical-social-technologies.html
4
2
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
4
2
2
1
1