Türkiye'deki Yazılımcılar, Ortalama Kaç TL Maaş Alıyor?

192
36
20
14
13
Frontend İstanbul topluluğu, 2020 yılında sektörün nabzını tuttuğu bir anket çalışması gerçekleştirdi. 652 katılımcının yer aldığı çalışmada yan haklardan maaşlara, deneyimden şirket türü dağılımına kadar birçok soru soruldu. Araştırmanın frontend kısmında çalışan yazılımcıları kapsadığını belirtelim.

Frontend İstanbul topluluğu, Aralık 2020'de bir maaş anketi düzenledi ve yazılım sektörünün nabzını tuttu. Tamamen anonim olarak gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye'nin farklı illerinden toplam 652 geliştirici katıldı.

Yapılan çalışma sonucunda sektörde çalışanların şehirlere göre dağılımı, maaş bilgisi, deneyimi, şirketlerindeki unvanları, yan hakları gibi birçok konu ele alındı. İşte çalışma kapsamında öne çıkan sonuçlar.

Frontend İstanbul topluluğunun, sektörün nabzını tuttuğu anketinin sonuçları

Şehir dağılımı

frontend istanbul 2020 anketi

Ankete katılan 652 katılımcının %73,3'ü İstanbul'da yaşarken onu sırasıyla Ankara, İzmir ve Antalya takip etti. Ayrıca 2019 yılında yapılan çalışmaya göre İstanbul'da bir azalma görülürken küçük şehirlerde artış yaşandığı belirtildi.

Şirketlere göre dağılım

frontend istanbul 2020 anket

Katılımcıların çalıştıkları şirketlere göre dağılımında ise %53,1'lik kesimin kurumsal bir şirkette çalıştığı görülüyor. Kurumsal şirketi %27,9 ile startup'lar, %6 ile yurtdışı remote (uzaktan çalışma), %5,5 ile dijital ajans/reklam ajansı takip ediyor.

Deneyime göre dağılım

frontend istanbul 2020

Deneyime göre dağılıma bakıldığında 0-2 yıl ile 2-4 yıl arasında tecrübeye sahip olanların çoğunluğu oluşturduğu görülüyor. Bu iki grubun oranları sırasıyla %30,5 ve %23,3. 10 yıldan fazla tecrübesi olanların oranı ise %10.

Salgın döneminde evden çalışma oranı ve iş yeri desteği

frontend istanbul 2020 anketi

Koronavirüs salgını döneminde evden çalışmak oldukça yaygın hale geldi. Anket sonucuna göre geliştiricilerin %77,3'lük kesimi bu dönemde evden çalışırken %14,3'ü haftanın belli günlerinde evden çalıştığını belirtti.

frontend istanbul 2020 anketi

Ayrıca katılımcılara salgın döneminde çalıştıkları şirketlerin kendilerine ek ödeme, fatura desteği ya da ekipman desteği gibi desteklerde bulunup bulunmadığı soruldu. %71'lik bir dilim, çalıştıkları yerlerin böyle bir destek sağlamadığını belirtti.

Şirketlerin sunduğu yan hakların dağılımı

frontend istanbul 2020 anketi

Yemek ve ulaşım ücreti gibi çalışanlara sunulan yan haklar, tüm çalışanlar için oldukça önemli. Katılımcıların cevaplarına göre yan hakların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

 • Yemek kartı: %78,4
 • Özel sağlık sigortası: %63,3
 • Ulaşım ücreti / Servis: %46,9
 • Eğitim bütçesi: %27,9
 • Stock Option (Hisse seçeneği): %9,2
 • Yurtiçi / yurtdışı konferanslara katılım: %14,6

Maaş dağılımı

frontend istanbul 2020 anketi

Çalışmayı gerçekleştiren Frontend İstanbul topluluğu, şirketin çalışanlarına farklı unvanlar vermesi sebebiyle maaş ortalamalarında tecrübeyi baz aldıklarını belirtti. Tecrübeye göre maaş ortalamaları ise şu şekilde gerçekleşti:

 • 0-2 yıl: 4.939,70 TL
 • 2-4 yıl: 7.815 TL
 • 4-6 yıl: 10.509 TL
 • 6-8 yıl: 12.157 TL
 • 10+: 13.800 TL

2019 yılında gerçekleştirilen çalışmaya göre maaşlarda %10 ile %15'lik bir artış yaşandığı da belirtildi.

Mutluluk dağılımı ve iş değişikliği

frontend istanbul 2020 anketi

Katılımcıların mutluluk durumu, çalıştıkları şirketlerin türüne göre değerlendirildi. En mutlu grubun uluslararası bir firmada uzaktan çalışanlar olduğu görülürken mutluluk oranı en düşük grubun outsource (dışarıdan destek şeklinde çalışma) olduğu görüldü.

frontend istanbul 2020 anketi

Ayrıca katılımcıların %51,4'ü iş değişikliği yapmayı düşündüğünü, %48,6'sı iş değişikliği düşünmediğini belirtti. Gerçekleştirilen anket çalışmasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : http://frontend.istanbul/anket/2020-feistanbul-maas-anketi.pdf
192
36
20
14
13
Emoji İle Tepki Ver
192
36
20
14
13