Bilgisayar Oyunları Çeşitli Becerilerimizi Geliştiriyor Olabilir mi! (Bilimin Bu Soruya Bir Cevabı Var!)

4
2
1
0
0
Bilgisayar Oyunları Çeşitli Becerilerimizi Geliştiriyor Olabilir mi! (Bilimin Bu Soruya Bir Cevabı Var!)
Bilime göre bilgisayar oyunlarının algı ve dikkat gibi çeşitli becerilerinizi keskinleştiren güçlü birer araç olabileceğini biliyor muydunuz? Bilimsel bir araştırmanın kanıtladığı bu etkinin detaylarını bu içerikte inceliyoruz.

2017 yılında yayımlanan “Meta-Analysis of Action Video Game Impact on Perceptual, Attentional, and Cognitive Skills” (Aksiyon Video Oyunu Etkisinin Algısal, Dikkatli ve Bilişsel Beceriler Üzerindeki Etkisine Yönelik Meta-Analiz) başlıklı çalışma, bilgisayar oyunları ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Bilgisayar oyunlarının kişilerin dikkati, bilişsel ve algısal davranışları üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu kapsamlı çalışmada 2000 ve 2015 yılları arasında bu konu üzerine yapılan araştırmalar değerlendirildi.

Öncelikle bu araştırma nasıl bir metodolojiye sahip onu inceleyelim.

Araştırma 2000-2015 yılları arasında bilgisayar oyunlarının bilişsel beceriler üzerindeki etkilerine odaklanan çalışmaları inceliyor.

Detaylı bir literatür taramasının ardından 5000’den fazla araştırma makalesi arasından toplam 116 bağımsız çalışma ve bu çalışmalar kapsamında bilişsel beceriler üzerindeki 309 olası etki ele alınıyor.

Halo, Call of Duty, Medal of Honor, Gears of War ve Grand Theft Auto gibi oyunlara odaklanıyor.

Peki sonuçlar neyi gösteriyor? Bilgisayar oyunlarının dikkat üzerinde olumlu bir etkisi var!

Araştırmada algı, aşağıdan yukarıya dikkat, yukarıdan aşağıya dikkat, mekânsal beceriler, çoklu görev ve görev değiştirme, inhibisyon (uygunsuz tepkileri baskılayabilme), problem çözme ve sözel beceriler gibi değişkenler ele alınıyor.

Sonuçlarsa, sözsel beceriler ve inhibisyon üzerinde bilgisayar oyunu oynamanın kayda değer bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Öte yandan, bilgisayar oyunlarının en çok algı, mekânsal beceriler ve yukarıdan aşağıya dikkat üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılıyor.

Çoklu görev ve görev değiştirme yeteneği üzerinde de etkisi olduğunu ancak bu etkinin diğerleri kadar güçlü olmadığına da parantez açılıyor.

Başka bir deyişle bilgisayar oyunlarının bu becerileri olumlu etkilediği belirtiliyor.

Oyun oynama süresinin de bu beceriler üzerinde önemli etkisi var!

Araştırmacılar, daha uzun süre oyun oynayanların (örneğin 30 saatten fazla), diğerlerine göre bu konuda daha büyük gelişmeler gösterdiği söyleniyor.

Buna ek olarak, genç yetişkinlerde bilgisayar oyunlarının bilişsel yeteneklerde önemli gelişmeler sağladığı net bir biçimde tespit edilirken yaşı büyük olanlarda bu etkinin net olmadığı söyleniyor.

Özetle, bu araştırma bilgisayar oyunlarının sağladığı eğlenceye ek olarak çeşitli bilişsel yeteneklerimizi geliştirmede önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Son olarak, her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olduğunu ve kendi örneklemi kapsamında ana kütleye genişletilebileceğini hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

Bilimin verdiği cevapları kaleme aldığımız diğer içeriklerimiz:

4
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
1
0
0