Saadet Zinciri Kairos’a Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Suç Duyurusu!

4
2
1
0
0
Daha öncesinde sorunlu ve saadet zinciri olduğuna dair iddialar paylaştığımız Kairos’a Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan resmen suç duyurusu geldi!

Bir süredir yoğun bir şekilde faaliyette bulunan ve saadet zinciri olarak nitelendirilen yapıdaki Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet adındaki oluşum, “Bilgisayarını 10 saat açık tut, para kazan!” diyerek binlerce insan üzerinden büyük paralar döndüren bir yapı olarak dikkat çekmişti. Son dönemde üyelerine ödemeleri de yapmayan Kairos’a bir süre önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmış ve soruşturma dönemi resmen başlamıştı.

Nihayet bu süreci sona erdiren bakanlık, yaptığı resmi açıklama ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmen suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan gelen resmi açıklama ise şu şekilde;

Bakanlığımıza son dönemde ulaşan başvurulara istinaden Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemin merkez adresinin İngiltere olduğu, ülkemizde şube, acente, bayi, ortaklık vb. adlarla herhangi bir temsilciliğinin bulunmadığı, bununla birlikte sosyal medya ve internet ortamı başta olmak üzere değişik iletişim platformlarında kendilerini şirketin Türkiye distribütörü ya da temsilcisi olarak tanıtan çok sayıda kişinin bulunduğunun tespit edildiği ve söz konusu sistemi ülkemizde başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyenlerin faaliyetlerinin Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmek üzere denetim programına alındığı 15/07/2016 tarihli Bakanlığımız duyurusunda ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımız Müfettişlerince 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’de Kairos Technologies Limited Şirketine ait satış sisteminin tanıtımını yaptığı, yaydığı ve yeni üyelerin sisteme dahil edilmesini sağladığı tespit edilebilenler nezdinde gerçekleştirilen denetim neticesinde hazırlanan Raporda;

Şirketin satış sisteminde, sisteme yeni üyeleri kazandırmanın ödülünün, kira gelirinden çok daha yüksek bir seviyede tutulduğu ve üyelerin, satın aldığı ürün paketlerinden kira geliri elde etmekten çok sisteme yeni üyeler kazandırma yönünde dolaylı olarak teşvik edildiği, bu yönüyle de üye genişlemesine dayalı, sisteme daha önce dâhil olanların daha çok kazanç elde ettikleri, sistemin alt kollarında yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan üyelere aktarıldığı, kariyer ilerlemelerinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu tespite ilişkin olarak ilgililer hakkında 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan; “Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü uyarınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sonuç olarak defalarca dile getirdiğimiz, üyelerini uyardığımız Kairos Planet’in bu saadet zinciri hakkında bakanlıktan suç duyurusunda bulunulmasıyla büyük ihtimalle bu saadet zincirindeki tepede bulunan kişiler ve o sevilen, sorun yok diyerek kendilerince Kairos sistemini öven liderlerin kısa sürede ortadan kaybolacağını düşünüyoruz. Bakalım artık pası alan Cumhuriyet Başsavcılığı bu oluşum hakkında ne gibi yaptırımlar uygulayacak.

Eğer siz de şu anda Kairos adlı yapının bir parçası iseniz bu süreçte saadet zincirinin bir halkası olmaktan uzaklaşmanız daha yararlı olacaktır.

4
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
1
0
0