• Anasayfa
  • Bilim
  • Vampir Yarasaların Arkadaş Edindiğini Gösteren Araştırma

Vampir Yarasaların Nasıl Arkadaş Edindiğini Gösteren Araştırma

12
3
2
1
1
Bilim insanları, şimdiye kadar pek bilinmeyen bir konuda, birbirine yabancı hayvanların nasıl ilişki kurduğu konusunda önemli bir araştırma yaptılar. Vampir yarasalar üzerinde yapılan gözlemler, bu türün iş birliği geliştiren ilişki türlerine sahip olduğunu gösterdi.

Oda arkadaşlarımız ya da iş arkadaşlarımız söz konusu olduğunda, ilişkilerimizi nasıl geliştirdiğimize ilişkin bilimsel bilgilere sahibiz. Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya kadar, birbirine yabancı hayvanlar arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğine dair yeterli bilgimiz bulunmuyordu.

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, yabancılarla birlikte gözetim altında tutulan vampir yarasaların davranışlarını gözlemledi. Gözlemler, iş birliği ilişkisi geliştirme modellerinden "el yükseltme"yi (raising-the-stakes) destekliyor. Bu modelde, güven ilişkisi, yabancılarla hayvanın arasında, birbirlerinin mutluluğunu gözeten küçük karşılıklı yatırımların kademe kademe ivmelenmesi yoluyla oluşuyor.

Yarasalar arası yiyecek paylaşımı

Yarasa

Araştırmada, birbirinden coğrafi olarak ayrı iki farklı tünekteki vampir yarasalar 15 ay boyunca bir arada tutuldu. Bilim insanları, birbirine yabancı yarasaların birbirleriyle yiyecek paylaşmaya başladığı zaman aralarında iş birliği geliştireceklerini düşündüler. Gözlemler sonucunda, bu aşamaya ulaşan herhangi bir ilişkinin daha düşük maliyetli bir davranış olan tımarlama davranışının artışıyla birlikte başladı.

Araştırma boyunca hayvanların birbirleriyle etkileşime girmeleri için yaratılan binlerce fırsatın ardından, bunların nerdeyse yüzde 15'inde birbirlerini daha önce tanımayan dişi vampir yarasaların olası yiyecek paylaşım ilişkisi geliştirdiği görüldü. Bu oran düşük görülebilir ancak birbirine yabancı erişkin dişi yarasaların ilişki geliştirdiğini göstermesi bakımından önemli. Bunun yanı sıra, yarasaların ilişkilerini koşula bağlı olarak kurdukları da görülüyor.

Araştırmayı yapan ekibin lideri Gerald Carter, insanların başkalarıyla kurdukları ilişkiyi "stratejik" olarak düşünmekten hoşlanmamalarına rağmen, yarasalar arasındaki ilişkilerin, insanları arasındaki ilişkilerin bizim kabul etmek istediğimizden daha fazla koşula bağlı olduğunu gösterebileceğini savunuyor.

Yarasa

Araştırmalarda, bazı vampir yarasaların yemeğe erişemeyen tünek arkadaşlarına, yedikleri yemeği (kan) kusarak verip onlara yardım etmeye çalıştıkları gözlemlendi. Sık görülense, karşılık bekleme oldu. Başka bir deyişle bir yarasa, başka bir yarasadan da aynı karşılığı göreceğini biliyorsa yiyecek paylaşımı daha da sıklaşıyordu. Tımarlamanın yiyecek paylaşımından önce geldiği ve yiyecek paylaşımı aşamasından geçmeden önce tımarlama frekansının arttığı gözlemlendi.

Kaynak : https://phys.org/news/2020-03-scientists-vampire-strangers-friends.html
12
3
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
12
3
2
1
1