TOGG'a Yetiştirin: Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurmak İsteyenlere 'Zaman Sınırı' Getirildi

24
17
2
1
1
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, elektrikli otomobillerle ilgili önemli bir gelişmeye yer verildi. Alınan bir kararla, elektrikli şarj istasyonu lisansı alan işletmelerin çalışma ruhsatı almak için harekete geçmeleri gereken son tarih belli oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım devam ederken hükümetin bu konudaki çalışmaları da hızlanmış gibi görünüyor. Zira Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", elektrikli otomobiller için kritik önem arz eden şarj istasyonları ile ilgili çok önemli bir sınırlama getirdi.

Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de dileyen herkes elektrikli şarj istasyonu açamıyor. Bunun için öncelikle lisans alınması gerekiyor. Hatta TOGG tarafından kurulan bir şirket de bu lisansı aldı. İşte Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de tam olarak bu noktaya parmak basıyor. Öyle ki lisans sahiplerinin istasyon kurabilmeleri için harekete geçmeleri gereken son tarih, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda.

Son tarih 31 Temmuz 2023

Elektrikli şarj istasyonu

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme şu şekilde:

  • MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
    • “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
  • GEÇİCİ MADDE 2- (1) 17 nci madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31/7/2023 tarihine kadar Kuruma sunulması zorunludur.”
    • MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    • MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Buna göre şarj istasyonu için ruhsat almak isteyen bir işletmenin, 31 Temmuz 2023'e kadar harekete geçmesi gerekiyor.

Peki neden böyle bir sınıra ihtiyaç duyuldu?

Bilindiği üzere Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu yaygınlığı yeterli seviyede değil. Aracın 2023 yılında yollara ineceğini göz önünde bulunduracak olursak, elektrikli otomobiller için şarj istasyonu yaygınlığının bir an önce artırılması gerekiyor. Tahminler, şirketlerin çalışmalarını hızlandırmaları için böyle bir zaman sınırı konulduğu yönünde...

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220906-13.htm
24
17
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
24
17
2
1
1