Türkçede Kafa Karıştıran Konulardan Biri Olan Fiilde Çatıyı, Konu Anlatımı ve İpuçları ile Kısa Sürede Kavrayacaksınız

18
6
3
1
1
Türkçe dil bilgisinin önemli kavramlarından biri olan "fiilde çatı", birçok kişinin kafasını karıştıran konulardan biridir. Halbuki dil bilimciler, bu konunun Türkçede en kolay konu olduğu konusunda hemfikirler. Fiilin cümlenin öznesiyle veya nesnesiyle nasıl ilişkilendiğini ve eylemin kim tarafından gerçekleştiğini belirlemeye yönelik olan fiilde çatı, dilin anlatım gücünün temel bir özelliğidir. Şimdi fiilde çatı nedir, konu anlatımı ve örnek sorular üzerinden ilerleyerek inceleyelim.

Fiilde çatı, özne-yüklem ve nesne-yüklem olarak iki ana başlık altında incelenir. Bunların alt başlıkları olması da aslında kafa karıştırıcı unsurlar olur. Özellikle sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkan bu konuyu daha anlaşılır hale getirmek, aklınızda kalıcı örnekler bırakmak adına fiilde çatıyı detaylandırdık.

Karışık gibi görünse de aslında basit olan fiilde çatı konusunu incelerken her cümleye ve detaya dikkat etmenizde fayda var.

Fiilde çatı nedir?

Fillin özne ve nesneye göre kazandığı anlama "çatı" denir. Fiilin girdiği biçimi de gösteren çatı, fiillerin özne ve nesne alıp almadıklarına, kim tarafından yapıldığına ve özne ile nesnenin fiilden nasıl etkilendiğine göre farklı gruplara ayrılır.

fiilde çatı

Fiilde çatı konusuna görselde gördüğünüz ayrım ile başlayarak konuyu daha net anlatabiliriz. Buradaki önemli nokta hangisine neyin geleceğidir.

Etken fiile “kendisi” gelebiliyorken edilgen fiile “başkası tarafından” geliyor. Geçişli fiile ise “onu” gelirken geçişsiz fiile “onu” gelemiyor.

Çatı; fiillerde aranır, nesnelerde aranmaz.

Fiilde çatı konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta çatı özelliğinin fiillerde aranmasıdır.

 • Arsen eve geldi. (“Geldi” fiildir, çatı aranır.)
 • Emir iyi bir öğrencidir. (“Öğrenci” fiil değildir, çatı aranmaz.)
 • Elinde 3 tane kalem vardı. (“Vardı” isimdir ve çatı aranmaz.)
 • Restorana vaktinden önce vardı. (Buradaki “vardı” fiildir ve çatı aranır.)

Özne-yüklem ilişkisine göre fiiller:

 • Etken fiiller
 • Edilgen fiiller 
 • Oldurgan fiiller
 • Ettirgen fiiller

özne yüklem ilişkisine göre fiiler

Etken fiillere örnek:

Özne, işi kendisi yapar ve cümlelerde özne gerçektir.

 • Kitabın arkasını çizdi.
 • Tabakları dolaba koydu.

Edilgen fiillere örnek:

İş başkası tarafından yapılır ve özne sözdedir.

 • Kitabın arkası çizildi.
 • Tabaklar dolaba koyuldu.

Karşınıza çıkacak bir diğer detay. Dikkat edin!

Bazı etken fiillerde, işi “karşılıklı” ya da “birlikte” yapma anlamı vardır. Fiile bu anlamları “-ş” eki katar.

 • Toplantı için müdürle yazıştık.
 • Çocuklar çizgi filme gülüştüler.

Oldurgan fiiller

Geçişsiz fiiller, “-t, -r, -tır” ekleriyle geçişli hale getirilebilir. Bu fiil türü ise oldurgandır.

 • Ağladı (geçişsiz)
 • Ağlattı (geçişli)
 • Yemek pişti (geçişsiz)
 • Yemek pişirdi (geçişli)

Ettirgen fiiller

Ettirgen fiil, geçişli fiil köküne, “-t, -r, -tır” eklerinden bir ya da iki tanesinin gelerek geçişlilik derecesinin arttırılmasıdır.

 • Annem evi temizletti.
 • Annem evi temizlettirdi.

Nesne-yüklem ilişkisine göre fiiller:

 • Nesne alabilen geçişli fiiller
 • Nesne alamayan geçişsiz fiiller
 • Dönüşlü fiiller
 • İşteş fiiller

Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

Geçişli fiillere örnek:

Cümleler "onu" kelimesini alabilir.

 • Merve tabağı kırdı.
 • Annem yemek hazırlıyor.

Geçişsiz fiillere örnek:

Cümleler "onu" kelimesini alamaz.

 • Yemeği suyu taştı.
 • Arkadaşı ona kızdı.

Buraya dikkat edin!

Bazı cümlelerde nesne olmasa bile yüklemdeki fiil geçişli olabilir. Böyle fiillerde de yine “onu” kelimesi kullanılabilir.

 • Ayşe teyze çok güzel anlattı.
 • Sabahtan akşama kadar oturup düşündüm.

Bu iki örneğe de “onu” kelimesi gelebildiği için geçişlidir.

Dönüşlü fiiller

Edilgen fiillerde olduğu gibi dönüşlü fiiller de “-l, -n” ekleriyle oluşturulur. Ancak edilgenden farkı, özne hem eylemi yapar hem de eylemden etkilenir.

 • Başarılı olamayınca yarışmadan çekildi.
 • Arkadaşım, çalıştığı iş yerinden ayrıldı.

Edilgen ve dönüşlü, aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılmaması gerekir. Edilgen fiillerde özne, sözde öznedir. Dönüşlü fiillerde ise gerçek öznedir.

İşteş fiiller

Fiile gelen “-ş” eki ile eylem, en az iki kişi tarafından karşılıklı ya da birlikte yapılıyorsa “işteş çatılı fiil”dir.

 • Babası ile kapıda karşılaştılar.
 • Ay sonunda muhasebe ile ödeştiler.
 • Barda uzun süre bakıştılar.

Dikkat: Bazı cümlelerin fiilinde “-ş” eki olsa bile işteş fiil sayılmayabilir. Eylemin çoğul eki olması veya topluluk belirten bir kelime sayesinde gerçekleşiyor olması gerekir.

 • Kelebekler uçuştu. (işteş fiil değildir)
 • Tüm sınıf, sınavı geçmek için haftalarca çalıştı. (işteş fiildir)

Not: Barış, güreş, savaş ve yarış kelimeleri kökleri bakımından işteştir. Bu kelimelerin ek almalarına gerek yoktur.

“Erkan kedisini buldu.” cümlesini ele alalım ve örnek üzerinden anlatalım.

özne yüklem ilişkisine göre fiilde çatı

“Erkan” özne, “kedi” nesne ve “buldu” yüklemdir.

Eğer özne-yüklem ilişkisi olursa Erkan kendisi mi buldu yoksa kedi başkası tarafından mı bulundu olarak bakılır. Erkan kedisini kendisi bulduğundan bu fiil etkendir.

Nesne yüklem ilişkisinde ise “Erkan neyi buldu? kedileri buldu. Nesne alabildiği için fiil geçişlidir.

Fiilde çatı konusuyla ilgili  çıkmış sorulara ve örneklere göz atalım: 

fiilde çatı çıkmış sorular

Cevap: C

Sorunun cevabını kısaca bulmak için her cümleye "onu" kelimesini getirebiliriz.

 • A) Onu iletti. (geçişlidir)
 • B) Onu beğeniliyor. (geçişsiz)
 • C) Onu korkuyor. (B seçeneğindeki gibi geçişsiz olması gerekirken geçişli yazılmış. Bu yüzden cevabımız C'dir.)
 • D) Onu ilerliyor. (Geçişsiz)

fiilde çatı çıkmış sorular

Cevap: D

Diğer tüm seçeneklerdeki eyleme "onu" kelimesi getirilmez. Bu yüzden de doğru cevap D'dir. 

''Ben her sabah süt içerim. Onu içerim.''

fiilde çatı çıkmış sorular

Cevap: D

Son sorumuzda da yükleme sadece "onu" getirmek yeterlidir. Diğer fiiller geçişsiz iken 4. cümlemizde geçişli fiil vardır.

Örnekleri inceledikten sonra konuyu daha net anlamanız için pratik yapmanızda, bol bol soru çözmenizde fayda vardır.

Türkçede kafanızı karıştıran ve bir türlü aklınızda tutamadığınız konuyu yorumlara belirtirseniz yer vereceğimiz içeriklere katkıda bulunabilirsiniz.

18
6
3
1
1
Emoji İle Tepki Ver
18
6
3
1
1