• Anasayfa
  • İnternet
  • Çöküntü Halindeki Güven Duygusu Teknolojide Zirveyi Koruyor

Güven Duygusunda Yaşanan Yaygın Çöküntü, Teknolojide Zirveyi Koruyor

5
2
1
1
1
Trust'ın her yıl yaptığı 'Trust Barometer' adlı hayatın bir çok kesimine yönelik güven duygusunu ölçmeyi hedefleyen ankete göre insanlar hala teknolojiye olan güvenlerini koruyorlar.

Edelman'ın geçen hafta yayınlanan yıllık 'Trust Barometer (Güven Barometresi)' raporuna göre güven duygusu Amerika'da çöküntü yaşıyor. 28 ülkeden toplam 33.000 kişi ile yapılan ankete göre Amerikalıların sadece üçt biri hükümete güveniyor. Bu itibarla geçtiğimiz yıla oranla %14'lük bir düşüş söz konusu. Yarıdan fazlası medyaya güvenmiyor. Yıllardır güçlü kalmayı başaran iş dünyasına olan güven konusunda bile geçtiğimiz yıla oranla 10 puanlık bir düşüş yaşanarak, iş dünyasının doğru olan şeyi yaptığına yönelik inancını belirten insan sayısının %48'e düştüğü görülüyor. Edelman 18 yıldır sürdürmekte olduğu ankette tek bir ülkede bu denli büyük oranda düşüş yaşandığına şahit olmadığını belirtiyor. 

Fakat bir sektör var ki, Amerikalıların neredeyse tüm kurumlara yayılan bu güvensizliğinden korunmuş görünüyor: O da, teknoloji. Evet doğru, Amerikalılar teknoloji firmalarına hala güveniyorlar. Ankete katılanların %75'i, teknoloji sanayiinin doğru olan şeyi yaptığına inanıyor. Bu oran son beş yıldır hemen hemen hiç değişikliğe uğramamış. Ankete göre teknoloji, Amerika'da en çok güvenilen sanayi sektörü. 

Teknoloji firmalarının edindikleri güce duyulan endişeleri ve sektörde yaşanan bazı skandalları göz önünde bulundurduğumuzda, bu sonucun beklenmedik bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. İsviçre'nen Davos kentinde düzenlenen ekonomik forum esnasında, teknoloji firmalarının kazandıkları bu imtiyazlı pozisyonu muhafaza etmeye devam edip edemeyeceklerine dair bir soru gündeme geldi. Alphabet'in finans birimi yetkilisi Ruth Porat 'Teknolojiye inanıyoruz' başlıklı panelde yaptığı konuşmada, bir teori geliştirdi. Bu firmalara olan güvenin güçlü olduğunu belirten Porat "çünkü teknoloji, dünyanın en zorlu sorunlarına çözüm getirmeye devam ediyor" şeklinde görüş belirtti.

Haklı olduğu muhakkak. Bu durum, teknoloji sanayinin varlığı ve geniş etkisini açıklama noktasında her zaman için kullandığı haklı bir gerekçe olmaya devam ediyor. Teknolojinin hayranlık verici keşifleri nedeniyle olumsuz popüler düşencelerden yalıtılmış olduğuna yönelik düşünce,  Google'ın, kurucularının gözünde bir pırıltı gibi benimsendiği zamanların öncesinden bu yana, sektörün tüzel duygusuna hakim olmaya devam ediyor. 

Kaynak : https://www.wired.com/story/davos-big-tech/
5
2
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
5
2
1
1
1