Rekabet Kurumundan İki Dev Soda Firmasına Şok Soruşturma

34
7
2
1
0
Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en bilindik iki dev soda markasına yönelik soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmanın gerekçesi, 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlali olarak verildi.

Rekabet Kurumu, bu sabah internet sitesinde paylaştığı açıklamasında iki bilindik içecek markası hakkında önemli bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kurul, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş.’yi mercek altına aldı.

İki şirkete yönelik soruşturma başlatılmasına neden olan şüphe ise şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine yönelik bulgular bulunmasıydı. Kurul, yapılan ön araştırmada bulunan bulguların yeterli ve ciddi olduğunu paylaştı.

Rekabet Kurumu’nun açıklaması:

maden suyu

“Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.02.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-10/140-M sayı ile karar verdi.”

4054 sayılı Kanun’un dördüncü maddesi:

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

  • a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
  • b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
  • c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
  • d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
  • e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
  • f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

34
7
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
34
7
2
1
0