Bilime Göre Finansal Yatırım Yapma Tarzınız Zekâ Seviyenizi Yansıtıyor Olabilir! (İyi de Nasıl?)

3
1
1
0
0
Bilime Göre Finansal Yatırım Yapma Tarzınız Zekâ Seviyenizi Yansıtıyor Olabilir! (İyi de Nasıl?)
Finans dünyasının karmaşık ve sürekli değişen dinamikleri, bireylerin yatırım kararlarını nasıl aldıkları konusunda her zaman merak uyandırıyor. Peki neden bazı insanlar borsa gibi riskli piyasalara yatırım yaparken, diğerleri daha güvenli limanları tercih eder? Bunun zekâ seviyesiyle bir ilgisi olabilir mi? Bilimin ışığında yanıtlıyoruz.

Literatürde yer alan “IQ and Stock Market Participation” (IQ ve Borsa Katılımı) isimli bir çalışma çarpıcı gerçekler ortaya koydu.

Bireylerin erken yetişkinlik döneminde ölçülen IQ seviyelerinin, daha sonraki yaşamlarında borsaya yatırım yapma kararları ile olan ilişkisini tespit etmeye odaklanıyor.

Bulgulara geçmeden önce metodolojiden bahsedelim.

Araştırma, Finlandiya’da yaşayan 158.044 erkek katılımcının verileri ile gerçekleştiriliyor.

Katılımcı profiline bakıldığında ortalama gelirlerinin 22.642 euro olduğu, %29.6'sının evli, %6.5'inin birlikte yaşayan, %29.8'inin çocuk sahibi ve %8.6'sının işsiz olduğu, son olarak eğitim seviyesi açısından %21.6'sının temel eğitim, %42.6'sının mesleki eğitim, %18.8'inin lise mezunu ve %16.9'u üniversite mezunu olduğu bilgileri paylaşılıyor.

Araştırma kapsamında, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan IQ testlerinin sonuçları, yukarıda bahsetmiş olduğumuz demografik değişkenler, borsa katılımı ve çeşitlendirme (sahip olunan hisse senedi ve yatırım fonu sayısı) gibi değişkenler ele alınıyor.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Erken yetişkinlik döneminde ölçülen IQ'nun, bireylerin ilerleyen yıllarda borsa katılım kararlarını önemli ölçüde etkilediği görülüyor.

Başka bir deyişle, zekâ seviyeleri ile borsaya yatırım yapmayı seçmek arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit ediliyor.

Yani araştırma, yüksek IQ'lu bireylerin borsada yatırım yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Araştırma kapsamında tespit edilen bu ilişki, bireylerin varlıkları, gelirleri ve diğer demografik faktörler ile kontrol ediliyor.

Ulaşılan sonuçlar, bahsedilen faktörlerin etkisi dahilinde bile zekâ seviyesi ile borsaya yatırım yapma tercihinin devam ettiğini gösteriyor.

Buna ek olarak, yüksek IQ'lu yatırımcıların, daha fazla sayıda hisse senedi ve yatırım fonu tutarak portföylerini daha fazla çeşitlendirdikleri görülüyor.

Bu durum, IQ'nun yalnızca borsa katılımını değil, aynı zamanda yatırım stratejilerini de etkilediğini gösteriyor.

Örneklemin demografik verilerine göre bakıldığında Yüksek IQ'lu bireyler genellikle daha yüksek eğitim seviyesine ve daha yüksek gelire sahip olduğu görülüyor.

Araştırmacılar bu faktörlerin de borsa katılımını arttırdığını, ancak, IQ'nun etkisinin bu faktörlerden bağımsız olarak da güçlü olduğunu belirtiyor.

IQ seviyeleri ile yatırımcıların net varlıkları arasında da pozitif bir ilişki bulunuyor.

Yani yüksek IQ'lu bireylerin net varlıklarının daha fazla oluğu ve bunun da borsa katılımını artırıcı bir faktör olduğu ekleniyor.

Özetle, bu araştırma IQ'nun bireylerin finansal karar alma süreçlerindeki önemini ve borsa katılımı üzerindeki etkisini vurgulayarak, IQ'nun finansal davranışlardaki rolünü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Son olarak, her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da kendi örneklemi kapsamında genelleştirilebileceğini ekleyerek içeriğimizi noktalayalım.

Kaynak: SSRN

Bilimsel makalelerin ışığında kaleme aldığımız ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

3
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
1
0
0