Yargıtay'dan, Otoparka Bırakılan Araçların Çalınması Hakkında Önemli Karar

21
8
4
2
1
Yargıtay’ın kararına göre, otoparka bırakılan aracın çalınmasından işletme ile çalışan sorumlu tutuldu.

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek için bir restorana giden genç, aracını mekanın valesine teslim etti. Gencin aracı, restoran görevlisi diğer müşterilerin araçlarıyla ilgilenirken çalındı. Bunun üzerine genç vatandaş aracın bedelini kasko firmasından aldı.

Aracın kaskosunu yapan sigorta şirketi, olaydan otopark görevlisi ve mekan işletmecisinin sorumlu olduğunu iddia ederek, ödenen bedelin iadesi için sorumlular hakkında icra takibi başlattı. Lokanta sahibi ve otopark görevlisi bu takibe itiraz etti. Sigorta şirketi de itirazın iptali için Asliye hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, sigortalı araç sahibinin aracı kendi rızası ile valeye teslim ettiğini söyledi ve davayı reddetti. Sigorta şirketi kararı temyize götürdü.

Yargıtay, teslim alanın aynı zamanda aracın başkaları tarafından götürülmemesi veya çalınmaması için her türlü tedbiri almak zorunda olduğuna hükmetti.

Aracın emanet edildiği otopark görevlisinin davalı işletme sahibinin çalışanı olduğuna dikkat çekilen karara göre, işverenin meydana gelen zarardan mesul olduğu belirtilirken, Yargıtay mahkeme kararını da bozdu. Mahkeme ise ilk kararında direndi. Bu durumda devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Kurul, lokanta ile otopark görevlisinin haksız olduğuna hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücûen tazminat talebine ilişkindir. Davada, dosya kapsamındaki belgelerden otopark alanının işletmenin hakimiyet alanı içinde olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, aracın park edilmek üzere görevliye tesliminden sonra otopark görevlisinin aracı uygun şekilde park edip, vedia akdinin de gerektirdiği şekilde özen gösterip aracı kilitlemek ve hatta kapıların kilitli olduğunu kontrolünü müteakip anahtarın kendisi dışında başka bir kişi ya da kişilerin ulaşamayacağı bir yerde muhafazasını sağladıktan sonra diğer müşterilerin araçları ile ilgilenmesi gerekir.

Sigortalı araç maliki de, aracın güvenli bir yere park edileceği ve anahtarlarının da güvenli bir şekilde muhafaza edileceği inancıyla aracını emin sıfatı ile davalı otopark görevlisine teslim ettiğinin kabulü gerekmektedir. Aracın teslimi takiben 45 dakika sonra çalınması sebebiyle araç malikinin aracın çalındığı andaki konumunu bilmesi kendisinden beklenemez. Anahtarları üzerinde 45 dakika süre ile aracın bekletilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yani, araç teslim edildiğinde poliçedeki özel şart ihlal edilmemiştir. Bu özel şartı ihlal etmeyeceği düşüncesi ile hareket edilerek taraflar arasında vedia akdi kurulmuştur. Araç işletenin aracın yeterli muhafazası sağlanmadan 45 dakika boyunca anahtarları üzerinde, her an çalınabilecek şekilde bırakılmasına rıza gösterdiğinin kabulü mümkün değildir. Taraflar arasındaki sözleşmesel sorumluluklar ve halefiyete (bir kimseye ait hakların başka birine geçmesi). dair düzenlemeler gereğince davalılar meydana gelen zarardan sorumludurlar. Bu sebeple de mahkemece zarar kapsamı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Yargıtay dairesinin bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Karar oy çokluğuyla bozulmuştur."

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/otoparka-arac-birakanlar-dikkat-yargitaydan-flas-karar-41104534
21
8
4
2
1
Emoji İle Tepki Ver
21
8
4
2
1